Zlínský kraj začne v lednu přijímat žádosti o kotlíkové dotace

ZLÍNSKÝ KRAJ - Žádosti o kotlíkové dotace začne Zlínský kraj přijímat od 25. ledna. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Kotlíkové dotace jsou určeny fyzickým osobám, majitelům rodinných domů z celého Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a chtějí jej vyměnit za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Program včetně první průběžné výzvy a předepsaných formulářů žádosti a příloh je zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Kotlíkové dotace.

Příjem žádostí včetně příloh bude možný od 25. ledna od 7.30 hodin do 10. března do 16.00 hodin, a to na oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje, kam je možno žádosti doručit osobně nebo poštou. Zlínský kraj si však vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí i dříve, a to v případě vyčerpání finančních prostředků určených na výzvu.

„Nastavení kotlíkových dotací jsme dlouhodobě chystali a dolaďovali ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V tuto chvíli můžeme říci, že pracovníci oddělení dotačních programů krajského úřadu jsou plně připraveni nejen na příjem a vyhodnocování podaných žádostí, ale také na poskytnutí potřebných informací a rad žadatelům,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, odpovědný za životní prostředí.

Podpora bude poskytována dílčím projektům v pořadí dle data a času přijetí žádosti o dotaci, a to až do vyčerpání alokace finančních prostředků na program (první výzvu). O žádosti bude rozhodnuto příslušným orgánem Zlínského kraje do 60 pracovních dní od jejího řádného podání. Na podporu výměny kotlů bude ve Zlínském kraji k dispozici přibližně 155 milionů korun. Úspěšní žadatelé získají dotaci ve výši 70 – 80 procent z výdajů vynaložených na výměnu kotle.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x