Ve Zlínském kraji nebudou děti do tří let umísťovány do ústavů

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ve Zlínském kraji skončila závěrečnou konferencí první etapa pilotního projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Cílem projektu je snížit odbytové kapacity pro děti v ústavech, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Podstatou projektu je ale nejen snaha snížit pobytové kapacity pro děti v ústavech, které Zlínský kraj zřizuje, a zároveň využít zbývající pobytové i personální kapacity primárně pro ambulantní a terénní služby, které dítěti umožní setrvat s rodiči nebo s jinými blízkými osobami. Vychází se z principu, že pomoc má přicházet za dítětem do rodiny, nikoliv dítě z rodiny za pomocí. Proto je důraz kladen na podporu náhradní rodinné péče, na využití možností rodinné terapie a sociální práce s rodinou.

„U tří zařízení byl zpracován transformační plán, jehož cílem bylo během realizace projektu v době od ledna 2015 do června 2016 snížit kapacitu lůžek o 50 procent. Konkrétně byly začleněny příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí a Dětský domov a Základní škola Liptál. Každé z těchto zařízení se bude nyní profilovat na určité spektrum terénních ambulantních sociálních služeb, které v kraji chybí,“ uvedla krajská radní Taťána Valentová Nersesjan, zodpovědná za sociální oblast.

Projekt také napomohl tomu, že ve Zlínském kraji nebudou žádné dětské domovy pro děti do tří let věku a o tyto nejmenší bude postaráno formou náhradní rodinné péče. „Tak se přiblížíme většině evropských států, kde zákon nedovoluje umisťovat tyto děti do institucionální péče,“ dodala radní.

Celý nově vznikající systém péče o ohrožené děti bylo nutné koordinovat také s resortem krajského školství a zdravotnictví.  Právě ukázkovou spolupráci napříč resorty ve Zlínském kraji vyzdvihnul zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Radek Šoustal. „Zlínský kraj měl odvahu vytvořit model spolupráce mezi oblastí školství, zdravotnictví a sociálních věcí, který je příkladem dobré praxe jak pro ostatní kraje, tak pro samotná ministerstva,“ prohlásil.

Projekt byl z 80 procent financován z fondů EHP, Zlínský kraj se podílel 20 procenty, celkové náklady k poslednímu květnu činí 4,5 milionu korun.

Zlínský kraj se problematikou ohrožených dětí zabývá intenzivně od roku 2011.

 

-->
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x