Silnice v ulici Pod Vinohrady má nový povrch

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - K plošné opravě povrchu takřka 260 metrů dlouhého úseku vozovky v ulici Pod Vinohrady přistoupilo město Uherské Hradiště po dohodě s místní komisí Sady. Serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí města Jan Pášma.

Opravou byl řešen celkově špatný povrch vozovky s nekvalitním asfaltobetonovým krytem, který už vykazoval řadu defektů v podobě trhlin a nerovností. Aby vozidla najíždějící na nezpevněnou krajnici, například při míjení, nepoškozovala okraj živičné vozovky, byla v rámci stavby jednostranně opravena a doplněna silniční obruba. Obrusná vrstva původní vozovky byla z části odfrézována a nahrazena novým asfaltobetonovým povrchem.

„Víme, že jde pouze o opravu povrchu vozovky, kdy je možné s bezvadným stavem počítat pouze v řádu let, nikoliv o celkovou rekonstrukci, kde by bylo možné garantovat životnost komunikace na desetiletí,“ poznamenal místostarosta města Jaroslav Zatloukal. Případná rekonstrukce s požadovanou životností na desetiletí by se však podle místostarosty neobešla bez zpevnění svahu, na kterém se komunikace nachází. Náklady na takovou rekonstrukci by nesrovnatelně přesáhly současnou cenu opravy. „Proto jsme se přiklonili k opravě, kterou bylo možné řešit operativně z dostupných prostředků. Věřím, že zejména pro místní obyvatele bude i oprava povrchu vozovky přínosná,“ dodal místostarosta.

Celkové náklady na opravu povrchu v ulici Pod Vinohrady činily 950 tisíc korun. Z toho 750 tisíc tvořily prostředky, s kterými disponuje místní komise Sady.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x