Valašské Klobouky budou letos hospodařit s rekordním rozpočtem

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Valašskokloboučtí zastupitelé schválili městský rozpočet pro rok 2019 v rekordní výši 175,5 milionu korun. Serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Lenka Zvonková.

Rozpočet počítá s příjmy ve výši 171,9 milionu a schodkem 3,5 milionu korun, který bude krytý z přebytku hospodaření minulých let. Na investiční akce město Valašské Klobouky vyčlenilo téměř 70 milionů korun.

„Částka určená na investiční akce je oproti předchozímu roku vyšší o 36 milionů. Zvýšené výdaje na investice jsou výsledkem našeho úsilí v minulých letech, kdy jsme pracovali na řadě projektů a žádostí o dotační podporu. Prostředky, které byly městu formou dotací v roce 2018 přiděleny, jsou zapracovány právě do letošního rozpočtu,“ podotkla starostka Eliška Olšáková.

Na příjmech města se z 51 % podílejí příjmy daňové, které činí 88,4 milionu korun. Investiční dotace se předpokládají v souhrnné výši 34 milionů korun, přičemž nejvýznamnější položkou bude dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci odborných učeben základní školy ve výši 26,6 milionu korun. Na výkon státní správy město obdrží dotaci 18,6 milionu korun.

Největším investičním výdajem bude zmíněná dotací podpořená obnova školních dílen a odborných učeben v hodnotě 30 milionů korun. Za 5,2 milionu korun město dokončí cyklostezku z Valašských Klobouk směrem na Brumov-Bylnici a za 1,6 milionu postaví další úsek cyklotrasy v ulici Koželužská.

Mezi významné investiční akce bude patřit zateplení městské budovy katastrálního úřadu za 4,2 milionu korun, dokončení rekonstrukce komunikace a opěrné zdi v ulici Kramolišova za šest milionů korun nebo pokračování projektu Bezpečné cesty do škol zbudováním druhé etapy chodníků v ulici Dlouhá za tři miliony korun. U polikliniky pak vyroste nové parkoviště za 750 tisíc korun.

„V případě úspěšné žádosti o dotaci na regeneraci brownfieldu z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začne město Valašské Klobouky připravovat rekonstrukci Domu na rohu. Pro tuto akci se letos počítá s investicí ve výši sedm milionů korun na odkup nemovitosti,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.

Na přípravu pozemků pro individuální bytovou výstavbu v Lipině je v rozpočtu města vyčleněno 1,8 milionu korun. „V plánu je také zahájení zasíťování pozemků v ulici Dlouhá. Vzhledem k finanční náročnosti této investice bude město jednat o úvěru,“ uvedla Eliška Olšáková.

Vedle projektů, které jsou již před zahájením, bude město pracovat také na řadě důležitých projektových dokumentací. K nim bude patřit dokumentace k revitalizaci sídliště v Luční ulici, k cyklostezce z Valašských Klobouk směrem na Poteč, k rekonstrukci Domu na rohu či k obnově dřevěnice v Soukenické ulici.

Z oprav, které jsou na letošní rok plánovány, je možné zmínit například opravu mostu do komunitní kompostárny v hodnotě 1,4 milionu korun, opravu chodníku v ulici Jana Nerudy za 230 tisíc korun či opravu mostku pro pěší u hasičské zbrojnice za 350 tisíc korun.

Prostřednictvím programu Spolupráce bylo zdejším spolkům rozděleno na jejich projekty celkem 510 tisíc korun. Do podpory sportu putuje 640 tisíc korun, z čehož 370 tisíc představuje dotace pro fotbalové oddíly TJ Spartak Valašské Klobouky, 100 tisíc je určeno pro TJ Sokol, 40 tisíc pro FK Smolina, 30 tisíc pro FC Start Mirošov a letos poprvé město v rozpočtu vyčlenilo také 100 tisíc korun pro TS ELES. Jednotka dobrovolných hasičů ve Smolině v tomto roce obdrží nové dopravní vozidlo za 900 tisíc korun. Rada města pak bude mít v tomto roce na přímé dotace neziskovým subjektům k dispozici 150 tisíc korun.

Na občanské záležitosti jako vítání občánků či pravidelné besedy pro seniory je připraveno 359 tisíc korun. Částkou 360 tisíc bude město dotovat provozování nové služby Seniortaxi. Na provoz příspěvkových organizací zřízených městem bude poukázáno více než 17 milionů korun.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x