Nemocnice se díky grantu posune v paliativní léčbě

ZLÍN - Krajská nemocnice T. Bati získala v loňském roce grant Nadačního fondu Avast Spolu až do konce. Fond podporuje rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích, v té zlínské finance poputují na rozvoj paliativního týmu a vzdělávání personálu nemocnice v paliativní péči, serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Dana Lipovská.

Paliativní tým se skládá z odborníků lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologa i nemocničního kaplana. V Krajské nemocnici T. Bati tým poskytuje konziliární službu a začíná zavádět obecnou i specializovanou paliativní péči na jednotlivých odděleních. „Snažíme se organizovat kurzy paliativní péče pro pracovníky vybraných oddělení, členové týmu se zúčastní stáží na jiných pracovištích, důležité je také vytvoření zázemí paliativního týmu. Naším cílem je seznámit lékaře a sestry s možnostmi, které paliativní péče pacientům se závažným onemocněním a jejich rodinám může poskytnout,“ uvedla Alena Kočendová, vedoucí paliativního týmu zlínské  nemocnice a lékařka ARIM (Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny).

Podstatou paliativní medicíny je péče o pacienta se závažným onemocněním na počátku stanovení diagnózy závažného onemocnění, v pokročilém či terminálním stadiu nemoci. Jejím cílem je zmírnit bolest i další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. „Chtěli bychom zřídit na jednotlivých odděleních zázemí pro umírající pacienty, nastavit terapii symptomů, poskytnout sociální péči, intervenci psychologa, nasměrovat pacienta tam, kde si přeje prožít konec svého života. Důležité je také poskytnutí pomoci pozůstalým po úmrtí jejich blízkého, vyrovnat se se ztrátou. Tato péče není v naší nemocnici zatím poskytována,“ konstatovala Alena Kočendová.

Ve zlínské nemocnici se v uplynulých dnech uskutečnil třídenní kurz ELNEC paliativní a hospicové péče s lektory Centra paliativní péče za podpory Nadačního fondu AVAST. Zúčastnilo se ho 30 sester, sociální pracovnice, psycholog i nemocniční kaplanka. Mezi hlavní témata semináře patřil například přístup k léčbě bolesti, duchovní a etické aspekty, sebepéče, sociální práce. Součástí kurzu byly také praktické ukázky a komunikační nácviky.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x