Lesy města Zlína hospodaří přátelsky k přírodě

ZLÍN - Už žádné holoseče, ale přírodě blízké hospodaření. To je nynější motto společnosti Lesy města Zlína, která pečuje o 373 hektarů lesních pozemků především v okolí místních částí, jako jsou Velíková, Kostelec, Salaš, Kudlov a další, informoval server Zlin.cz Lukáš Fabián ze zlínského magistrátu.

V praxi to znamená, že se zde již čtvrtým rokem nekácí kompletně celá území takzvané holoseče, ale jednou za čas se vykácí jen ty ekonomicky nejvýhodnější stromy, nebo naopak ty bez velké perspektivy. Vychází to na každý osmý až desátý strom při jednom těžebním zásahu. Zatímco na holinách se musí les obnovit uměle výsadbou sazenic, při použití tohoto hospodaření se lesy stačí obnovovat postupně samy bez přičinění člověka

„Stále více lidí si naštěstí uvědomuje, že les nemůže sloužit jen jako zásobárna dřeva a zdroj zisku, ale že má i další nezastupitelné úlohy. Lesy v okolí města zadržují vodu v krajině, čistí vzduch a při smogu pomáhají zachycovat prach a filtrovat škodliviny. Je proto zájmem města i jeho obyvatel, aby lesů v okolí neubývalo,“ prozradil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast životního prostředí. S přechodem na přírodě blízké hospodaření začala společnost Lesy města Zlína v roce 2014, kdy se tento model zkoušel v okolí Velíkové.

Bohužel stále častější je praxe, kdy těžební firmy skupují od drobných vlastníků lesní porosty, které pak ihned vytěží. Takto ztracený les se však obnoví až za desítky let. Pokud by měl některý z drobných vlastníků lesa v okolí Zlína zájem o prodej lesa a byl by zároveň rád, aby tento les nebyl ihned vytěžen, ale sloužil i dalším generacím, nabízí se odprodej přímo městu.

„V poslední době takto Lesy města Zlína vykoupily tři hektary. Rádi bychom v tom pokračovali, ale v ideálním případě by mělo jít o pozemky, které již sousedí s našimi lesy,“ doplnil Marek Koutný, jednatel společnosti Lesy města Zlína. Kromě lesů, kde hospodaří Lesy města Zlína má město Zlín ve své správě dalších cca 300 hektarů lesů na Tlusté hoře, které spadají pod správu Odboru městské zeleně. V těchto lesích se těžba řídí s ohledem na aktuální kůrovcovou kalamitu. I zde má však část lesa i jiný účel než maximalizaci zisku. Přibližně na 25 hektarech byly zřízeny takzvané bezzásahové zóny, kde bude hospodařit pouze příroda. Za pár desítek let tak najdeme prales s divokou přírodou i nedaleko Zlína.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x