VZPOMÍNKY NA ZLÍN: 86 let od zahájení stavby Památníku Tomáše Bati

ZLÍN - Památník Tomáše Bati, architektonická dominanta Zlína, se letos dočkala zdařilé obnovy. Jeho stavba byla ale zahájena už před 86 lety, 21. března roku 1933.

12. července 1932 tragicky zahynul Tomáš Baťa společně s pilotem Jindřichem Broučkem při leteckém neštěstí. Stalo se tak krátce po startu letadla nedaleko otrokovického letiště. Tato smutná událost zanedlouho podnítila vznik pozoruhodného monumentu – Památníku Tomáše Bati, který inicioval nevlastní bratr zesnulého Tomáše Bati, Jan Antonín.

Roku 1933 budovu navrhl známý architekt František Lydie Gahura. Není bez zajímavosti, že budovu na návrší se dvěma řadami internátů poprvé architekt představil skicou ještě šéfovi Tomáši Baťovi v únoru 1932. K uctění jeho památky ale vytvořil Gahura geniální dílo, v němž uplatnil prostřednictvím minimalistických prostředků základní principy zlínského stavitelství. Naplnil tak beze zbytku baťovskou zásadu, že u každé stavby je rozhodující účel. A nebyl to úkol jednoduchý, protože jeho cílem bylo vytvořit místo, které by připomínalo jak výjimečnou osobnost Tomáše Bati, tak rovněž baťovské principy. Sám Gahura o projektu prohlásil:

„Účel památníku je ideový. Proto je třeba dát použitému konstruktivnímu standardu ideovou náplň i formu. Chtěl bych, aby architektura památníku vyjadřovala velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus i prostotu – to byly všechno zvláštnosti Tomáše Bati. Velkorysost – vyloučením kombinací stavebních materiálů. Omezuji je na železo-beton-sklo. Jsou to výhradně moderní stavební materiály, jejich užitím je vyjádřena moderní technická kultura, jejímž byl Tomáš Baťa průkopníkem…“

Gahurovo vyjádření myšlenek prostřednictvím zlínského konstrukčního systému patří k unikátním architektonickým manifestům, na které můžeme být právem hrdí.

Slavnostní otevření

Z dochovaných fotografií interiérů památníku ze slavnostního otevření 12. července 1933 je zřejmé, že letadlo a pietní úprava s bronzovou bustou Tomáše Bati a sádrové busty Anny a Antonína Baťových (matky a bratra Tomáše Bati) byly jedinou Garuhovou koncepční úpravou interiéru. Dominantním prvkem, který na sebe od počátku strhl největší pozornost, bylo však rekonstruované letadlo Junkers, v němž přišel podnikatel společně se svým pilotem o život. To bylo nápaditě umístěné v prostoru coby pomyslný kříž. Do zbývající části přízemí byly umístěné památky na Tomáše Baťu – jeho pracovna, osobní věci, fotografie, dokumenty. Již v říjnu roku 1933 předložil architekt Zdeněk Rossmann starostovi Zlína Dominiku Čiperovi  návrh vnitřní úpravy interiéru: přízemí věnované Tomáši Baťovi, 2. podlaží firmě Baťa – expozici historické  světové obuvi – a 3. podlaží příležitostným výstavám.

Vývoj po roce 1944

Letecké bombardování Zlína 20. listopadu 1944 výrazně poškodilo také budovu památníku, a tím zůstal pro návštěvníky na několik let uzavřený. Po válce památník nerezonoval s novou ideologií, byl tedy mezi lety 1954 a 1955 přestavěný na Dům umění a původní koncept budovy postihly poměrně velké zásahy. V roce 1958 byl Dům umění zapsaný do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek. Po listopadové revoluci se město Zlín rozhodlo převést budovu z majetku státu do svého vlastnictví. Nejprve bylo nutné přestěhovat Filharmonii Bohuslava Martinů, k čemuž došlo výstavbou kongresového centra v roce 2011. Na rekonstrukci bylo ovšem třeba shromáždit nemalé zdroje. Ty získal Zlín prostřednictvím veřejné sbírky, Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati a zejména pak dotací ve výši 32 milionů korun, kterou poskytlo v roce 2016 Ministerstvo kultury. Rozsáhlá rekonstrukce Památníku Tomáše Bati tak mohla proběhnout a majestátní skleněný krystal přivítal své první návštěvníky. Zatím byl otevřený pouze krátce, v současné době se dokončují práce na budově a připravuje se instalace repliky letounu Junkers F13. Hotovo by mělo být v květnu, kdy bude památník zpřístupněn veřejnosti v celé své dechberoucí kráse.

(Foto: BoysPlayNice)

Fotogalerie – soukromá sbírka

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’163379′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2283‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚163379‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x