Ploština k lidem stále promlouvá, je přesvědčen náměstek hejtmana Zicha

ZLÍN - V dubnu si Zlínský kraj každoročně připomíná tragické události, k nimž došlo na samém konci druhé světové války na Ploštině, na Vařákových Pasekách, v Prlově a v Leskovci. Brutálním způsobem byli vyvražděni civilní obyvatelé za to, že někteří z nich pomáhali partyzánům, připomněl v rozhovoru náměstek hejtmana Josef Zicha.

Aby Ploština zůstala důstojným pietním místem a zároveň zajímavou lokalitou pro výchovu a vzdělávání zejména dětí a mládeže, a vůbec pro zachování historické paměti, a zároveň aby tato krásná a trochu opomíjená část kraje byla více přitažlivá pro návštěvníky, o to usiluje Zlínský kraj ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Jak se vyvíjí tento záměr? O těchto i dalších tématech včetně připravované stavby vlachovické přehrady, hovořila Helena Mráčková s náměstkem hejtmana Josefem Zichou, který má na starosti oblast strategického rozvoje a územního plánování.

Pane náměstku, netajíte se tím, že máte k Ploštině silný osobní vztah a už několikrát jste vyjádřil své přesvědčení, že Ploština, Vařákovy paseky a Prlov jsou místa, která si zaslouží, aby se jim dostalo odpovídající pozornosti. Jak na to lidé slyší?

Letos jsem byl překvapen a potěšen tím, že za mnou přišli studenti z Univerzity Tomáše Bati s nápadem připomenout v den výročí vypálení Ploštiny i tragické události Vařákových Pasek, Prlova i Juříčkova mlýna v Leskovci. Navrhli založit novou tradici a každý rok spustit v obecních rozhlasech minutu „tlukotu srdce pro Ploštinu“. Oslovili všechny obce v okolí i město Valašské Klobouky, aby se do této akce zapojily. Je to pěkná idea, která svědčí o tom, že to místo s lidmi rezonuje a že k nim stále promlouvá, což je dobře.

V jaké fázi teď je projekt obnovy pietního místa, na který kraj získal příslib dotace z Integrovaného operačního programu?

Stavební povolení už nabylo právní moci. Letos budou pokračovat přípravné práce a budou se soutěžit dodavatelé. Cílem je vybudovat určitý pietní a zároveň vzdělávací komplex, kde se návštěvníci budou prostřednictvím virtuální reality seznamovat s tragickým příběhem vypálení pasekářské obce. Díky využití moderních audiovizuálních prvků lidé uvidí, jak Ploština vypadala před vypálením. Reálná podoba osady je naštěstí zdokumentována díky tomu, že v roce 1944 byla vyfotografována. Autentické domy, studny, hospodářská stavení – to všechno tam bude vidět, než přijde ten zničující oheň. Návštěvníci v projekci uvidí vypálené domy i celou další historii Ploštiny včetně toho, jak se tam skládaly pionýrské a svazácké sliby, pořádaly se okázalé oslavy a vlastně vše, co se s památníkem dělo až do roku 2019.

Do jaké míry se tedy změní současná podoba Ploštiny?

Bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu Muzea jihovýchodní Moravy a vznikne nové centrum, které poskytne zázemí pro návštěvníky. Budou také vytvořeny chodníky a komunikace, které umožní pohyb turistů a cyklistů, v plánu jsou sadové úpravy terénu, odpočinkové zóny a nainstalování informačních tabulí. Vše – včetně prvků virtuální reality – má být dokončeno v roce 2022.

Kraj okolo Ploštiny je krásný, ale trochu „zapomenutý“, přitom je ideální pro cykloturistiku. Počítá se s vytvořením nějakých nových tras, které by tudy mohly vést?

Momentálně připravují obce v okolí Ploštiny ve spolupráci s Lesy České republiky propojení území s regionální dálkovou cyklostezkou Bečva – Vlára – Váh s odbočkou v blízkosti Valašské Polanky. Lesy ČR opraví lesní cestu na kvalitní cyklotrasu, která povede od Polanky přes Trubiska na Ploštinu až do Vysokého Pole. Dále bude cyklotrasa pokračovat do Újezda, Vlachovic přes Slavičín, Šanov až na Horní Suču. Chceme využít síť lesních komunikací Lesů ČR, které s tímto nápadem přišly – se záměrem pokračovat přes státní hranici dál na Slovensko ve spolupráci s Lesy Slovenské republiky. Myslím si, že i toto je citlivý způsob, jak lidem „otevřít“ nádhernou krajinu ideální pro pohyb v přírodě a zároveň nabídnout příležitost „zažít“ kus historie.

Ve Vlachovicích, se také chystá výstavba velkého vodního díla, jehož investorem bude stát, a kraj se na přípravě tohoto projektu významně podílí. Co se teď děje se záměrem vlachovické přehrady?

V současné době řešíme připomínková řízení. Na vládu jde návrh usnesení o výkupu pozemků v celkové výši přes 700 milionů korun. Motivační cena 150 korun za metr čtvereční je solidní. Máme schválenu přeložku komunikace III/4942, respektive silnice z Vlachovy Lhoty do Vysokého Pole včetně mostu. Letos bude ukončena předprojektová příprava, geologický průzkum a geodetické zaměření. Výstavba přehrady by měla probíhat v letech 2026 až 2030, přičemž uvedení do provozu se předpokládá v létě roku 2030.

Dobře znáte území, v němž vodní dílo bude stavět, dokážete si představit, jak se změní?

O přehradě ve Vlachovicích se uvažovalo už od 50. let minulého století kvůli ochraně před povodněmi Pro zdárnou přípravu takto významné infrastrukturní stavby je nezbytná podpora veřejnosti, samospráv a kraje. Vzhledem k sílícímu problému sucha a nedostatku vody všichni dotčení vyjádřili podporu tomuto záměru, protože nedostatek vody bývá už přímo v této části kraje citelný. Takže to vnímám jako nutnost nejen já, ale většina z nás, kdo v těch místech žijí. Věřím, že přehrada do krajiny zapadne a že se stane strategickou zásobárnou vody pro celý zlínský kraj. Voda je zdroj života a tak k tomu musíme přistupovat.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x