Projekt Obědy do škol bude pokračovat i další školní rok

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje schválila i pro příští školní rok využití projektu Obědy do škol, pokud kraj obdrží dotaci z Operačního programu potravinová a materiální pomoc. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová.

„Cílem projektu je zajistit stravování pro 247 dětí v hmotné nouzi z 33 základních a mateřských škol. Kromě primární snahy poskytnout dětem ze sociálně slabých rodin kvalitní stravu je důležitým efektem i zlepšení školní docházky, účast na předškolním vzdělávání, na odpoledních zájmových aktivitách a celková integrace do společnosti. Celkem předpokládáme výdej asi 49 tisíc jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 1 401 364 korun,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

Do projektu mohou být zapojeny děti ve věku 3 – 15 let navštěvující základní či mateřskou školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi. Tato kritéria posuzují zařízení školního stravování ve spolupráci s úřady práce a předpokládaný počet dětí, kterých se projekt může týkat, je stanoven na základě kvalifikovaných odhadů.

V současné době využívá možnost tohoto dotovaného stravování asi 260 původně přihlášených žáků ve Zlínském kraji, ovšem přesná statistika bude k dispozici až po vyhodnocení projektu, tedy po skončení letošního školního roku 2018 – 2019.

Předchozí realizace projektu ukázala, že mezi školami je snaha řešit problematiku dětí, nacházejících se v hmotné nouzi. Do pilotního pokusu ve školním roce 2017 – 2018 se přihlásilo 16 základních a mateřských škol, následující rok už to bylo 30 škol.

„Význam projektu vidíme v tom, že účastí na společném stravování v kolektivu spolužáků se děti přirozeněji zapojují do dalších vzdělávacích a volnočasových aktivit a nezůstávají ´outsidery´. Navíc se tím otevírá prostor pro práci s rodinami, protože na projekt je navázáno i sociální poradenství a prorodinné služby,“ dodal radní Petr Gazdík.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x