Dopravu do Kostelce a Štípy převezmou bateriové trolejbusy

ZLÍN - Všechno potřebné je již připraveno pro zahájení provozu nových linek MHD s bateriovými trolejbusy z centra Zlína do Kostelce a Štípy včetně ZOO Lešná. Nový systém dopravní obslužnosti této části města začne fungovat od soboty 1. června, serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice (DSZO) Vojtěch Cekota.

Do Kostelce, Štípy a ke zlínské zoo začnou jezdit od 1. června v pravidelném intervalu 15 – 20 minut (večer 30 minut) z Podhoří přes centrum Zlína trolejbusy prodloužené linky 4 a nově zřízené linky 5. Na linku 4 bude ve Štípě navazovat nová autobusová linka 46 do Velíkové, stejně tak i v opačném směru. Dokud nebude vybudovaná nová zastávka naproti původnímu obratišti trolejbusů na Vršavě pro směr jízdy ze Zlína do Kostelce, bude provozována ještě nová linka 44 na trase z obratiště Antonínova na obratiště Vršava.

Zásadní změna v systému vedení městské hromadné dopravy do oblasti Zlína-Kostelce, Štípy a Velíkové včetně zlínské zoo byla umožněna nástupem nové technologie v nabídce trolejbusů. Byly vyvinuty výkonné trakční baterie, které trolejbusům umožňují opakovanou jízdu na vzdálenost až 12 kilometrů mimo trolejové vedení a následné dobíjení baterií, když se trolejbus opět vrátí pod trolej. „První dva takové trolejbusy DSZO úspěšně vyzkoušela zejména v nezatrolejovaných úsecích linek 11 a 12 v oblasti Želechovic nad Dřevnicí, Příluků a Lužkovic. Zrodil se projekt, jak díky této technické novince a nově pořízeným bateriovým trolejbusům zavést pravidelnější a častější hromadnou dopravu do městských částí Kostelec, Štípa a ke zlínské zoologické zahradě,“ upřesnil Cekota.

Během prvního čtvrtletí roku 2019 DSZO pořídila sedm nových čtyřdveřových nízkopodlažních bateriových trolejbusů Škoda 30 Tr s klimatizací a připravila nové linkové vedení a nové jízdní řády pro MHD v severovýchodní části Zlína. Město Zlín připravovalo zřízení tří nových zastávek.

Pro nákup trolejbusů byla využita 85procentní dotace Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato investice dosáhla výše 93,73 milionu korun, EU poskytla dotaci 79,67 milionu korun. Zbytek zaplatila ze svých prostředků DSZO.

Zlín budou s městskými částmi Kostelec a Štípa, včetně zlínské zoo, nově propojovat (místo autobusů 34, 35 a 36) dvě trolejbusové linky – č. 4 a 5. Ve Štípě bude na linku 4 navazovat nová autobusová linka č. 46 do Velíkové. Na obratiště Vršava bude dočasně, dokud nebude na opačné straně silnice vybudován zastávkový záliv a umožněno bezpečné nastupování a vystupování cestujících včetně přecházení vozovky po přechodu se světelnou signalizací, vedena trolejbusová linka 44 z obratiště Antonínova. V ranní i odpolední špičce zůstane zachováno i několik přímých autobusových spojů na původních linkách 35 a 36 ze Zlína až do Velíkové.

Linka 4 se bude lišit od linky 5 pouze směrem jízdy v Kostelci a Štípě. Zatímco linka 4 pojede ve směru zastávek Kostelec-U Řadovek, Štípa-škola, Štípa-požární zbrojnice, Štípa-U Kapličky, Lešná ZOO, Kostelec-garáže, Kostelec-střed, Kostelec-U Pomníku, linka č. 5 bude projíždět uvedené zastávky v opačném pořadí. Cestující v Kostelci a Štípě tak budou mít více možností cestovat oběma směry a zvolit si linku, která bude mít pro jejich cíl cesty kratší dobu jízdy. Během dne bude vedeno i několik spojů 4x a 5x, které budou zastavovat na zastávce Kostelec-hřbitov.

Přestupní zastávka z trolejbusů linky 4 na autobusy linky 46 bude Štípa-škola. Spoje, které budou mít zajištěn přípoj do Velíkové, budou v jízdních řádech na zastávkách MHD označeny černým trojúhelníčkem (v internetových jízdních řádech písmenem M). Čekání na přestup zpravidla nebude delší než 4 minuty. V případě menšího zpoždění trolejbusu od Zlína bude přípojný autobus do Velíkové na přestupní zastávce čekat. Ve směru z Velíkové do Zlína bude podle obdobných pravidel fungovat (nová) přestupní zastávka na konci Zámecké ulice ve Štípě (před křižovatkou u zlínské zoo), zatím se stejným názvem Lešná ZOO. Trolejbusy linky 4 zastaví jak pro přestup na tomto novém zastávkovém stanovišti před křižovatkou, tak znovu i na současném stanovišti Lešná ZOO za křižovatkou.

Při přestupech z trolejbusu do autobusu a naopak nebudou muset cestující přecházet přes silnici, vše se odehraje na jednom nástupišti a jen s několikaminutovým časovým rozdílem.

Další informace:

  • V návrhu jízdního řádu linek č. 4 a 5 je uvažováno v pracovní den se standardním intervalem 15 – 20 minut (30 minut ve večerních hodinách). Návrh kapacity linky vychází ze skutečných počtů přepravených osob zjištěných průzkumy v dubnu 2016 a doplňkových průzkumů z roku 2018 a 2019.
  • Spojení do Velíkové na lince 46 je navrženo v intervalu 30 nebo 40 minut.
  • Nové jízdní řády budou včas zveřejněny na internetových stránkách dopravní společnosti, budou vyvěšeny na zastávkách a k dispozici budou také aktualizace elektronických jízdních řádů.
  • Hranice tarifních pásem se nezmění. Po zastávku Vršava platí pásmo A, po zastávku Štípa-Požární zbrojnice pásmo B a úsek dále až do Velíkové leží v tarifním pásmu C.
  • Během prvního týdne provozu se budou v oblasti Štípy vyskytovat asistenti přepravy DSZO, budou sledovat provoz a obsazenost vozů a především budou radit cestujícím, kteří mohou být v prvních dnech nového dopravního systému MHD v nejistotě nebo bezradní. Kromě toho cestujícím poskytnou informace i dispečeři na telefonním čísle 577 052 103.

Výhody nového linkového vedení:

  • Nový model dopravní obslužnosti Kostelce, Štípy, zoologické zahrady a Velíkové přináší zvýšený počet spojů proti původnímu stavu, tedy zvýšení nabídky služeb MHD. Bude zajištěno pravidelné intervalové rozložení spojů. Linky do zoo budou mít ve Zlíně lepší návaznost na ostatní linky MHD. V pracovních dnech se počet spojů vedených od zlínské zoo do Zlína zvýší z 38 na 63, ze zastávky Kostelec-lázně to bude zvýšení ze 45 spojů na 66.
  • Důležitým momentem je odstranění souběžných jízd trolejbusu linky 4 a autobusů 34, 35 a 36 v úseku po obratiště Vršava. Dojde k úspoře v nasazování kloubových autobusů. Pro cestující je obecně výhodnější větší počet spojů (kratší intervaly) s menší kapacitou jednotlivého vozidla než naopak.
  • Výrazný bude také ekologický přínos pro oblast Kostelce a Štípy. Trolejbusy v místě své jízdy neprodukují žádné emise. V porovnání s autobusy jezdí s mnohem nižší hladinou hlučnosti.

„Možná se nám nepodaří při tak rozsáhlé změně v systému MHD v Kostelci, Štípě a Velíkové nastavit hned napoprvé jízdní řády tak, aby všem zcela vyhovovaly. Po dobu čtyř až pěti měsíců proto počítáme se zkušebním provozem. Na jeho konci všechny získané poznatky i připomínky veřejnosti vyhodnotíme a podle většinových potřeb cestujících je do jízdních řádů zapracujeme,“ uzavřel ředitel DSZO Josef Kocháň.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x