Hospodaření kraje skončilo přebytkem 226 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Se závěrečným účtem Zlínského kraje za loňský rok se na svém zasedání seznámili krajští radní a následně doporučili krajským zastupitelům tento dokument schválit a zároveň vyjádřit bezvýhradný souhlas s celoročním hospodařením kraje. Server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Příjmy Zlínského kraje dosáhly v loňském roce 12,306 miliardy korun a výdaje 12,080 miliardy korun. Hospodaření kraje tak skončilo přebytkem 226 milionů korun,“ řekl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast krajských financí.

Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly skutečné příjmy kraje vyšší o 224,531 milionu korun. Vyšší plnění příjmů, než předpokládala poslední úprava rozpočtu, nastalo zejména u sdílených daní, a to u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob, což bylo dáno příznivou ekonomickou situací českého hospodářství.

Skutečné výdaje byly oproti upravenému rozpočtu nižší o 670,325 milionu korun. Důvodem bylo nižší čerpání výdajů zejména v rámci Fondu Zlínského kraje a krajských investic v důsledku posunu realizace některých investičních i neinvestičních akcí do následujícího roku. I přesto dosáhly celkové investiční výdaje kraje 1,551 miliardy korun, což je o 66 % více než v roce 2017. K nižším výdajům přispěly i úspory, kterých kraj dosáhl díky efektivnímu a hospodárnému nakládání s financemi. Prostředky, které nebyly v roce 2018 použity, budou rozpočtovány na finanční krytí závazků rozpočtu v letech 2019–2023 a část bude také zapojena do letošního rozpočtu jako zdroj financování navýšených nezbytně nutných výdajů.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x