Otrokovice schválily nové znění vyhlášky o veřejném pořádku, týká se například pyrotechniky

OTROKOVICE - Na jedné straně zpřísňování, na druhé straně zmírňování. Nově schválená obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku je účinná od 15. července 2019, informovala server Zlin.cz o rozhodnutí otrokovických zastupitelů mluvčí tamní radnice Romana Stehlíková.

Veřejný pořádek regulují právní pravidla obsažená především v zákonech. Obce jsou oprávněny obecně závaznými vyhláškami regulovat místní záležitosti veřejného pořádku v případech patřících do samostatné působnosti obcí.

Nová vyhláška přebírá řadu pravidel, která ve městě už teď platí. Nově je ve vyhlášce zaveden například zákaz používání zábavní pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města. „Tento zákaz jsme zavedli v reakci na časté stížnosti na používání zábavní pyrotechniky, na hlučnost i mimo dobu nočního klidu, na negativní působení této činnosti na životní prostředí, zejména psy a jiná zvířata. Je třeba upřesnit, že zákaz se ale nevztahuje na soukromé pozemky například u rodinných domů a výjimka je také pro silvestrovskou noc,“ vysvětlila starostka města Hana Večerková.

K dalšímu zpřísnění došlo například v oblasti rozšíření zákazu žebrání na další vymezená veřejná prostranství, výslovné uplatnění zákazu táboření na parky a plochy parkového charakteru s důrazem na zákaz nocování pod širým nebem. „K tomuto zpřísnění jsme přistoupili zejména kvůli lidem bez domova. Máme zkušenost, že především před supermarkety oslovují občany a žádají peníze. Také přespávání těchto osob na veřejných místech v letních měsících není obyvatelům Otrokovic příjemné,“ domnívá se starostka.

Vyhláška s sebou přináší ale také zmírnění některých původních pravidel. Majitelům restauračních zahrádek bude nově umožněno provozování od 8 hodin, což bylo dříve možné až od 9 hodin. Dále bude rozšířena doba pořádání veřejných kulturních akcí ve venkovním prostoru v pátek, v sobotu či jiný den, po kterém následuje den klidu, do dvou hodin po půlnoci. Doposud musely být akce ukončeny v jednu hodinu. Nově bude dovolen vstup se psy do parků, ovšem s povinností vedení psa na vodítku a opatření psa náhubkem, jsou-li v blízkosti cizí lidé. Stále ale zůstane v platnosti zákaz vstupu se psy na sportoviště a dětská hřiště a pískoviště.

„Změny ve vyhlášce byly pečlivě připravovány s nejlepším svědomím, aby vyhovovaly co největšímu množství obyvatel Otrokovic a jeho návštěvníkům a přispěly tak k většímu komfortu života ve městě,“ řekla závěrem Hana Večerková s tím, že nové znění vyhlášky bude umístěno na webových stránkách města v sekci Dokumenty města – právní předpisy.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x