Silničáři opraví za čtyři miliony část průtahu Hřivínovým Újezdem

HŘIVÍNŮV ÚJEZD – Část průtahu Hřivínovým Újezdem opraví Ředitelství silnic Zlínského kraje. Práce na úseku dlouhém 380 metrů budou stát 4,3 milionu korun, uvedli silničáři v tiskové zprávě.

Práce začnou v červenci a skončí letos v září. Oprava vozovky se uskuteční za částečné uzavírky. Doprava střídavě povede jedním jízdním pruhem. Řídit ji bude světelná signalizace. „Spolu s těmito pracemi bude obec Hřivínův Újezd opravovat chodníky, nástupiště linkové dopravy a bude řešit i připojení místních komunikací a sjezdy k sousedním nemovitostem i terénní a sadové úpravy,“ uvedli silničáři.

Práce se dotknou silnice číslo II/490. Budou spočívat ve výměně krytových vrstev v celé šířce komunikace. Šířka vozovky bude sedm metrů mezi obrubami s rozšířením na osm metrů v oblouku. Součástí stavby bude úprava zastávkových pruhů, která bude spočívat v šířkovém a délkovém vymezení pomocí silničních obrubníků, dále také šířková úprava a směrové vymezení křižovatky silnice s místní komunikací za mostem.

Počítá se i s obnovou ložné a obrusné vrstvy na celé šířce vozovky se zachováním stávající nivelety, podélného a příčného spádu. Pracovníci osadí přídlažbu z žulového dvouřádku v celé délce úseku po obou stranách vozovky. Povrch vozovky čeká odvodnění přes dešťové vpusti do stávající kanalizace. Vymění se nebo doplní také svislé dopravní značení.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x