Do sběrných dvorů odložili obyvatelé Zlína přes 2 400 tun odpadů

ZLÍN - Přesně 2 411 tun. Tolik odpadu skončilo v loňském roce ve čtyřech sběrných dvorech provozovaných Technickými službami Zlín, serveru Zlin.cz to oznámil Lukáš Fabián z tiskového oddělení zlínské radnice.

Z celkového množství odpadu tvořila 574 tun směs betonu, cihel a střešní krytiny. Pro přesnější představu, jak čilý ruch na sběrných dvorech panuje – uvedené množství by naplnilo 44 nákladních vozů Tatra. Kromě toho domácnosti či místní firmy odevzdaly na sběrné dvory například 76 tun pneumatik či 83 tun nebezpečných odpadů, například zbytků barev, ředidel, olejů a podobně.

„Sběrné dvory vlastní město Zlín a financuje rovněž jejich provoz. Roční náklad činí asi sedm milionů korun,“ řekl náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Tyto čtyři sběrné dvory – v Loukách, na Zálešné, v Malenovicích a na Jiráskově ulici, provozují Technické služby Zlín. Celkem jejich služeb využilo v loňském roce přes 32 000 osob, což je ve srovnání s předchozími lety průměrná hodnota. Zdaleka nejvíce využívaným sběrným dvorem je areál na Zálešné.

V celkovém množství vloni uloženého odpadu převládá objemný odpad, například nábytek, koberce a podobně. Toho na sběrných dvorech převzali 830 tun. Na druhém místě je již zmíněná směs betonu, cihel a tašek. Na „bronzové“ příčce je bioodpad – toho loni domácnosti a firmy přivezly 301 tun. A za zmínku stojí i 101 tun kovového šrotu, 21 tun plastu či 180 tun elektrozařízení, jako jsou ledničky, pračky a podobně.

Část opadů ze sběrných dvorů se přitom daří dále využít. „Například bioodpad zpracujeme na naší kompostovací lince, plasty směřují na třídicí linku a následně jsou předány k recyklaci. Směs betonu, cihel a tašek slouží k výrobě recyklátu, který lze opět využít ve stavebnictví, třeba jako podklad pod povrchy silnic. Část uloženého odpadu, především toho objemného, pak putuje k uložení na skládku Suchý důl,“ dodal ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Sběrné dvory jsou tak určeny výhradně obyvatelům města Zlína a místním firmám, část služeb je zcela zdarma. Před odevzdáním odpadu je nutné prokázat svoji totožnost, navíc jsou stanoveny i limity pro jednotlivé druhy. Například pro stavební suť platí, že občan může každý měsíc přivést a zdarma odevzdat maximálně 250 kilogramů. Pak již je ukládání zpoplatněno. Ne ve všech sběrných dvorech je přitom možné uložit jakýkoliv odpad. Proto je vhodné se předem informovat.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x