DOPRAVNÍ INFO: Začátek září na vozovkách ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na začátku školního roku je třeba obzvláště dbát na bezpečnost provozu. Přinášíme vám přehled dopravních omezení, která vás čekají na cestách.

ZLÍNSKO

Do konce října bude uzavřena ulice Potěhníkova ve Zlíně Malenovicích, objížďka je vedena po ulici J. Staši.

Kavadlový provoz bude komplikovat dopravu do 16. září na silnici III/49026 na ulici Hradská ve Zlíně z důvodu opravy mostu.

Úplná uzavírka pozemní komunikace ul. Díly VI ve Zlíně včetně přilehlých komunikací pro pěší z důvodu rekonstrukce bude trvat do 30. listopadu. Objízdná trasa je vedena po silnici I/49 tř. T. Bati, ul. Osvoboditelů, ul. Štefánikova, silnici III/49016 ul. Gahurova.

Až do 30. října bude z důvodu rekonstrukce tepelných rozvodů uzavřena místní komunikace mezi křižovatkami ulic Obeciny XII a Obeciny XIII ve Zlíně.

Práce na rekonstrukci vodovodních přípojek probíhají v ulici 2. května ve Zlíně, překážka na silnici může řidiče zbrzdit až do 15. září. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Do 20. října bude probíhat úplná uzavírka komunikace Zlín – Mladcová  z důvodu stavby mostu ; vozidla nad 3,5 t pojedou z Louk z ul. Chaloupky po zjednosměrněné pozemní komunikaci ke skládce Suchý důl a odtud přes Zbožensko, ul. Stráně, sil. III/49016, ul. Návesní, Mladcovská; vozidla do 3,5 t pojedou ve směru na skládku Suchý důl po sil. III/49016 ul. Mladcovská, Návesní, ul. Stráně dále na Zbožensko a po stejné trase zpět od skládky Suchý důl.

Náměstí Práce ve Zlíně, komunikace mezi Velkým kinem a Hotelem Moskva bude uzavřena kvůli prácím na inženýrských sítích do 30. září.

V Otrokovicích platí úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Výstavba jihovýchodní části obchvatu dálnice D55 s sebou přináší celou řadu dopravních omezení, na které musejí být nejen obyvatelé Otrokovic připraveni.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte od 15. dubna do 15. října. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. 

Do konce roku bude na silnici i III/4975 mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) provedena přestavba mostu.

V obci Držková platí omezení pro silnici II/437, krátkodobé nepravidelné uzavírky provozu až do konce tohoto roku.

Silnice III/4932 v obci Lipová bude do 31. října z důvodu realizace vysoce rizikových pyrotechnických činností střídavě uzavřena.

Do 15. prosince bude uzavřena silnice III/43829 v obci Sazovice, kyvadlový provoz povede jedním pruhem.

VSETÍNSKO

Vsetín – silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, v rozsahu jednoho jízdního pruhu (pravý jízdní pruh ve směru ze Vsetína) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/05737 po křižovatku s místní komunikací ul. Ruská, k.ú. Vsetín, uzavřeno ve směru do centra. Jednosměrný provoz ve směru ze Vsetína bude veden po volné části vozovky silnice č. III/05736, do 30. září.

Silnice I/57 v obci Vsetín, bude zde probíhat oprava mostu do 15. září

Silnice I/57 v obci Leskovec – Valašská Polanka – bude zde probíhat oprava povrchu vozovky a provoz povede kyvadlově do 15. září.

Valašské Meziříčí: Z důvodu provádění stavebních prací bude do 30. listopadu uzavřen most  ev. č. 01873. Objížďka – bez rozlišení, objížďka I/35, I/57, III/01873, MK Šafaříkova VM: silnice I/35 – silnice III/01873, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín, přes: (ulice Rožnovská), silnice I/57 (ulice Vsetínská), ulice Šafaříkova, Objízdná trasa bude vedena po silnici I/35, silnici I/57, dále po místní komunikaci ul. Šafaříkova s napojením na silnici III/01873.,

Stavební práce budou probíhat do konce října ve Valašském Meziříčí, místní část Podlesí, Nad Rybníkem.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

Ve Střítěži nad Bečvou bude částečně uzavřena – jednosměrný provoz do 31. října 2019 silnice III/4868 v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou. O25. května bude platit úplná uzavírka silnice III/4868 kvůli rekonstrukci mostu.

V obci Kunovice budou do konce listopadu probíhat práce na inženýrských sítích na silnici II/439, vozovka bude zúžena na jeden pruh.

Dopravní omezení na silnici I/49 v obci Prlov platí do konce listopadu.

Silnice I/49 – v katastru obce Horní Lideč v okolí mostu 49-035 budou probíhat stavební práce s možností občasného omezení do 16. září.

KROMĚŘÍŽSKO

Chvalčov – Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 15. září 2019, silnice II/437, částečná uzavírka ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka > 7,5 t mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Do 15. září budou v katastru obce Bystřice pod Hostýnem probíhat stavební práce, uzavírka silnice II/150; objížďka – bez rozlišení: II/150 – III/43729 (ulice Meziříčská) – II/437 (Pod Platany) – ulice Sušilova, Lipnická.

Bystřici pod Hostýnem, část obce U cihelny budou do 15. září probíhat stavební práce na silnici II/438, provoz je veden jedním pruhem.

Ulice Rusavská v Bystřici pod Hostýnem bude uzavřena do konce října.

Silnice II/438 v obci Vítonice – do 15. září zde bude kyvadlový provoz jedním pruhem, kvůli stavebním pracím.

Silnice II/438, v katastru obce Mrlínek, bude veden provoz jedním jízdním pruhem, II/438, místní komunikace na poz. parc. 1509/5, 1724/1, 1430/9, k.ú. Mrlínek, práce budou probíhat 15. září.

Uzavírka silnice III/43826 do konce listopadu v průjezdním úseku obce Ludslavice; objížďka – bez rozlišení: přes: Zahnašovice, silnice II/438 (Ludslavice).

Oprava kanalizace bude probíhat do 31. října na ulici Horní, silnice III/36741 v obci  Kvasice . Trasa objížďky: ul. Mírová, Krajina, Dolní ; Objížďka – bez rozlišení: silnice III/36740 (ulice Dolní) – silnice III/36741, Kvasice, okr. Kroměříž, přes: ulice Mírová, silnice III/36740 (ulice Bělovská), ulice Mírová.

V obci Loukov uzavřena silnice II/150 do 15. listopadu, objízdná trasa je značena.

Silnice I/50 v katastru obce Střílky, budou do 15. září opravy povrchu vozovky.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Uherské Hradiště – rekonstrukce nevyhovující silniční komunikace v úseku od křižovatky u Mateřské školy Na Rybníku až po křížení ulice 28. října s ulicí Sportovní. Stavební práce si vyžádají určitá omezení, ale přístup k okolním nemovitostem pro jejich vlastníky a provozovatele bude zajištěn.

Došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

Uherském Brodě komplikuje dopravu uzavírka ulice Komenského, probíhají zde práce na opravě kanalizace. Omezení potrvá do 15. října.

V obci Vésky budou do 15. září probíhat práce na údržbě mostu – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, standartní pracovní místo v místě mostu ev. č. 50-037, zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen jeden jízdní pruh, průjezdní šířka min. 3 m, úprava provozu dopravním značením.

Silnice I/50 v obci Zlechov, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka do 15. září.

V obci Strání bude do 30. listopadu zúžená vozovka kvůli opravě mostu. Zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen levý jízdní pruh, následně celková uzavírka s objížďkou po jednosměrném provizoriu.

Do konce listopadu bude uzavřena silnice I/50, v katastru obce Popovice, budou zde probíhat práce na údržbě mostu, odbočovací pruh bude uzavřen.

Do konce září bude probíhat oprava povrchu vozovky v úseku cca 4 km silnice I/50 v katastru obce Bánov.

Ulice Nádražní bude uzavřena do 15. září v Uherském Ostrohu.

Nedakonicích bude z důvodu stavebních prací uzavřena místní komunikace, dbejte dopravního značení, do 13. září.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x