Projekt Obědy do škol podpoří kraj částkou téměř 1,5 milionu korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje podpořila i ve školním roce 2019 - 2020 projekt Obědy do škol, který je realizován v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. Server Zlin.cz o tom informovala Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Celková výše podpory v průběhu tohoto školního roku bude ve Zlínském kraji činit 1 401 364 korun, přičemž předpokládáme, že strava bude poskytnuta 247 dětem z 33 mateřských a základních škol,“ sdělil radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík. Mnohé školy se do programu hlásí opakovaně.

„Smyslem projektu Obědy do škol je především poskytnout dětem ze sociálně slabých rodin pravidelné kvalitní školní stravování, které má pozitivní vliv na zdravotní stav dětí ve věku od tří do patnácti let. Současně tím sledujeme i sekundární cíl – zvýšit školní docházku a účast dětí na předškolním vzdělávání i na mimoškolních aktivitách a vůbec celkovou integraci do společnosti. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný, o čemž svědčí nejen zvyšující se počet zapojených škol, ale také výborně nastavená spolupráce mezi školami, obcemi a krajem,“ konstatoval radní Petr Gazdík.

Zlínský kraj se této iniciativy účastní opakovaně, a to od druhého pololetí roku 2017 – 2018, kdy se zapojilo 16 mateřských a základních škol, respektive 78 dětí, čerpaná dotace byla tehdy ve výši 159 449 korun.

V průběhu školního roku 2018 – 2019 se zapojilo již 30 škol, strava byla poskytována 175 dětem a dotace se čerpala ve výši 712 188 korun.

Většina dětí, které projekt využívají, je z městských škol, zejména z těch, které se nacházejí ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Otrokovicích a ve Valašském Meziříčí.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x