Investor spalovny se setkal s veřejností ve Vsetíně

VSETÍN – Může spalovna stát na periferii Vsetína? I na to odpovídal investor, který se s lidmi setkal na vsetínské radnici. Server Zlin.cz o setkání informovala mluvčí radnice Jana Raszková.

Proč hořelo v Liberci? Připouštíte možnost postavení spalovny v jiné lokalitě než za sběrným dvorem u Kauflandu? Počítáte i s variantou, že se tato investice vůbec neuskuteční? Zásadní otázky pokládal starosta Jiří Růžička zástupcům soukromé společnosti Zásobování teplem Vsetín při setkání na radnici.

„Investor vyslyšel naši prosbu o schůzku a poskytl nám během setkání řadu informací, další přislíbil poslat. Tuto vstřícnost oceňuji, zvláště když některé mé otázky nebyly příjemné,“ konstatoval Jiří Růžička. „Jsme připraveni s městem Vsetínem i jeho obyvateli maximálně spolupracovat. Je v našem zájmu poskytnout k chystanému projektu co nejvíce podrobností,“ ujistil Michal Chmela, předseda představenstva společnosti Zásobování teplem Vsetín.

Se znalostí problematiky zástupci investora popsali pravděpodobný vznik požáru odpadů ve spalovně TERMIZO v Liberci z minulého týdne. Nešlo podle nich v žádném případě o chybu v technologii či zanedbání bezpečnostních předpisů, ale o lidskou chybu, ke které došlo při svozu odpadu, tedy ještě mimo areál spalovny. Opatření, která mají zabránit podobné události ve Vsetíně, radnici poskytnou v nejbližší době. Vyjdou přitom z již zpracovaných podkladů, které jsou součástí chystaného projektu.

Stavba ZEVO, tedy Zařízení pro energetické využití odpadů, je pro obyvatele Vsetína velkým tématem. Pro některé obyvatele města je problémem samotné umístění spalovny, kterou chce soukromý investor postavit na místě současné plynové kotelny za sběrným dvorem u Kauflandu. Jeho zástupci během setkání na radnici připustili, že lze uvažovat i o vybrání jiného místa, například na periferii Vsetína. „Tato změna by se určitě promítla do výše nákladů a to výrazně,“ upozornil Michal Chmela. „Považuji za vhodné rozpracovat i tuto variantu. Z mého pohledu by bylo velmi problematické stavět spalovnu na místě, kde by jí velká skupina Vsetíňanů nechtěla. Projekt je ve fázi příprav, je tedy dobré se bavit o všech možnostech. Kromě názoru obyvatel města budou pro náš postoj k projektu velmi důležité i výsledky rozboru podkladů, jenž investor poskytuje, nebo třeba závěry zjišťovacího řízení EIA, které má zhodnotit veškeré vlivy budoucí spalovny na životní prostředí,“ prohlásil starosta.

Možnost ukončení projektu v tuto chvíli investor nepřipouští. Jeho představitelé jsou přesvědčeni o tom, že zařízení mimo jiné pomůže Vsetínu splnit požadavky, které vyvstanou po zákazu skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2030.

O možné výstavbě spalovny opakovaně debatovali i zastupitelé města. Přijali mimo jiné usnesení, že pokud ve Vsetíně toto zařízení vznikne, nebude zpracovávat jiný odpad než z ORP Vsetín. Tématem se budou opět zabývat na zasedání 4. listopadu.

Vyjádření Pavla Bernáta, ředitele spalovny TERMIZO v Liberci: Postup při hašení požáru rychlý a v souladu s předpisy. Díky němu nedošlo k žádnému poškození technologie a spalovna mohla být uvedena do běžného provozu v ten samý den. Během požáru byly spaliny z bunkru odsávány a do ovzduší vypouštěny přes filtry a pračku vzduchu, jak se děje při běžném provozu spalovny. Mobilní měřicí vůz Hasičského záchranného sboru nenaměřil žádné zvýšení koncentrace škodlivých látek ve vzduchu. Předcházející požár odpadu se ve spalovně TERMIZO udál před 12 lety.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x