Kraj pomůže nemocnicím uhradit náklady spojené s hlášením do onkologického registru

ZLÍNSKÝ KRAJ - Dotace Krajské nemocnici T. Bati a Nemocnici Valašské Meziříčí na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do Národního onkologického registru v roce 2020 odsouhlasila krajská rada a doporučila jejich schválení zastupitelům. Serveru Zlin.cz to sdělil Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Povinnost podávat hlášení do Národního onkologického registru vyplývá nemocnicím ze zákona o zdravotních službách. Nemocnice zadávají hlášení o nově diagnostikovaných zhoubných nádorech u pacientů v rámci své spádové oblasti a v souvislosti s tím jim vznikají náklady. K jejich částečnému pokrytí slouží právě dotace od kraje,“ vysvětlil hejtman Jiří Čunek.

Na území Zlínského kraje budou v roce 2020 zadávat hlášení do registru pouze Krajská nemocnice T. Bati a Nemocnice Valašské Meziříčí. Krajská nemocnice T. Bati má v ostatních nemocnicích založených Zlínským krajem detašovaná pracoviště onkologie a data do registru tak předává i za ně.

Krajské nemocnici T. Bati má být zálohově poskytnuto 1,3 milionu korun a Nemocnici Valašské Meziříčí 135 tisíc korun. Po skončení kalendářního roku nemocnice předloží skutečný počet podaných hlášení, s ním spojené náklady a následně proběhne vyúčtování.

Náklady na jedno hlášení do Národního onkologického registru činí v průměru 357 korun. Z části (151 korun) jsou tyto náklady kryty z finančních prostředků poskytnutých Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Nepokryté náklady (cca 206 korun) pak hradí kraj.

Národní onkologický registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému. Jeho účelem je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Poskytuje tak souhrnné údaje pro statistické přehledy na národní i mezinárodní úrovni a také pro zdravotnický výzkum. Údaje z registru slouží k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů i společenských důsledků.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x