Hejtman předal pamětní medaile s motivem Josefa Valčíka i nový prapor rotě aktivních záloh

ZLÍN - Pamětní medaile s motivem Josefa Valčíka předal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek oceněným osobnostem na pietním aktu u památníku v parku Komenského ve Zlíně, konaném u příležitosti Dne válečných veteránů. Zároveň také slavnostně předal nový prapor rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Zlín, serveru Zllin.cz to oznámil Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Dnešní den je pro mě významný nejenom jako Den válečných veteránů, ale i jako připomínka všech padlých, kteří bojovali za svou vlast. Stojí tu před námi vycvičení vojáci, jimž předáváme jejich nový symbol, tedy prapor, na němž je uveden název jejich roty a také její znak obsahující halapartny a meč, které představují symboly stráží a vojenství. Jsem přesvědčen, že pro vojáky nejsou čest, hrdost a vlastenectví jen prázdnými slovy,“ uvedl na pietním aktu hejtman Jiří Čunek. Prapor byl navíc doplněn o stuhu, na základě které bude moci rota nést jméno plukovníka in memoriam Josefa Valčíka. Stuhu k praporu na místě osobně připnula Vlasta Kadlecová, neteř Josefa Valčíka.

Co se týká pamětních medailí s motivem Josefa Valčíka, uděluje je Rada Zlínského kraje a kluby výsadkových veteránů Zlínského kraje spolu s Krajským vojenským velitelstvím Zlín. Udělovány jsou za významnou činnost vykonávanou v oblasti historie osvobození nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování péče o obranu České republiky nebo její účasti na zahraničních misích.

Josef Valčík, rodák ze Smoliny u Valašských Klobouk, byl členem protinacistického odboje a příslušníkem výsadkové skupiny Silver A. Spolupracoval také se členy výsadku Anthropoid na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Zemřel v boji s německými oddíly v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Pamětní medaili získal například Jan Hronek. Od roku 1944 byl členem odbojové organizace Pro vlast, kde plnil zpravodajské úkoly ve prospěch zpravodajské sítě výsadku CLAY, a dále také příslušníkem 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, kde byl zařazen jako rozvědčík. Již v roce 1945 byl prezidentem republiky vyznamenán medailí za chrabrost. Po válce vstoupil do Československé armády, zde dosáhl funkce velitele brigády. Za své politické postoje v roce 1968 byl však z této funkce odvolán a následně byl na vlastní žádost z armády propuštěn. Dlouhodobě se velmi aktivně angažuje v oblasti uchování a rozvíjení odkazu našeho národního boje za svobodu. Je spoluautorem filmových snímků, výstav, literárních prací, pořádá přednášky a besedy pro studenty i veřejnost.

Také neteř a nejstarší příbuzná Josef Valčíka Vlasta Kadlecová si odnesla pamětní medaili. Pravidelně se účastní pietních aktů spojených s československým odbojem za 2. světové války, zejména pak akcí spojených s Josefem Valčíkem. Přispívá tak k udržování paměti a povědomí o historii národního odboje. Souhlasila s používáním jména svého strýce ve spojitosti s čestným názvem Roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín.

Třetí pamětní medaili převzal Libor Láznička. Je jednatelem společnosti Continental Barum, která má největší zastoupení zaměstnanců – příslušníků aktivní zálohy ČR ve Zlínském kraji a pravidelně jim umožňuje účastnit se plánovaných cvičení dle svého zařazení. Sám Libor Láznička přispěl na pořízení praporu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín.

Posledním držitelem pamětní medaile se stal Ladislav Britaňák. Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Česká zbrojovka. Také tato společnost má ve svých řadách několik pracovníků – příslušníků aktivní zálohy ČR a pravidelně jim umožňuje účastnit se plánovaných cvičení dle svého zařazení a nenárokuje si proplácení finanční náhrady. Česká zbrojovka pravidelně spolupracuje s Krajským vojenským velitelstvím Zlín při výcviku pěší roty jeho aktivní zálohy a poskytuje své prostory pro nácvik ochrany a obrany kritické infrastruktury. Rovněž Ladislav Britaňák přispěl na pořízení praporu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín.