Agendu stavebního úřadu ve Fryštáku převezme z personálních důvodů zlínský magistrát

Foto: Zlínský kraj
FRYŠTÁK - Na základě nařízení Zlínského kraje bude k 30. listopadu 2020 odňata Městskému úřadu Fryšták působnost obecného stavebního úřadu pro správní obvod města Fryšták a obcí Lukoveček, Kašava, Držková, Vlčková a Lukov. Jeho roli převezme Magistrát města Zlína, server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Důvodem změny je skutečnost, že od 1. prosince 2020 nebude z personálních důvodů stavební úřad Městského úřadu Fryšták reálně disponovat žádným kvalifikovaným zaměstnancem, který by byl způsobilý k výkonu agendy přenesené působnosti podle stavebního zákona.

„Jak jsme se dozvěděli od pana starosty Lubomíra Doležela, nebude město Fryšták ani přes veškeré úsilí a opakovaná výběrová řízení schopno stavební úřad od 1. prosince personálně obsadit. Pan starosta nás požádal o pomoc při řešení této situace. V souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu proto využijeme možnosti odejmout působnost stavebního úřadu obecnímu úřadu, který nebude schopen splňovat podmínky pro řádný výkon této působnosti, a zároveň určit, který stavební úřad bude tuto působnost vykonávat. Tím bude Magistrát města Zlína, konkrétně jeho odbor stavebních a dopravních řízení. Tento krok jsme projednali s Ministerstvem pro místní rozvoj, které s ním vyslovilo souhlas,“ sdělil Milan Štábl, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje.

Vlastní odejmutí působnosti bylo navrženo v termínu k 30. listopadu 2020, kdy skončí pracovní poměr jediného pracovníka stavebního úřadu ve Fryštáku, aby byla zajištěna kontinuita v působnosti stavebního úřadu na daném území.

„V říjnu se u nás na krajském úřadě uskutečnilo jednání za účasti starosty Fryštáku, tajemníka Magistrátu města Zlína a vedoucích stavebních úřadů Fryšták a Zlín, kde tajemník Magistrátu města Zlína sdělil, že v případě odejmutí působnosti stavebního úřadu Městskému úřadu Fryšták vytvoří statutární město Zlín pracovní skupinu za účelem převzetí předmětné agendy a s tím souvisejících personálních a technických záležitostí. Dále bylo dohodnuto, že stavební úřad ve Fryštáku poskytne maximální součinnost při přípravě předání příslušné agendy. O vzniklé situaci jsme informovali rovněž primátora statutárního města Zlína a starosty obcí Lukoveček, Kašava, Držková, Vlčková a Lukov, které dosud spadají do působnosti obecného stavebního úřadu ve Fryštáku,“ uvedla Alena Miklová, vedoucí Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje.

-->
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x