Akcionáři sabotovali jednání valné hromady ve vodárnách

Akcionáři sabotovali jednání valné hromady ve vodárnách. Foto: vakzlin.cz
ZLÍN - Město Zlín se dlouhodobě snaží vrátit vodu do rukou měst a obcí. Na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (dále jen VAK) proto měl být projednáván jeho návrh o ukončení spolupráce se současným provozovatelem, kterým je Moravská vodárenská. Ještě před tímto bodem jednání však někteří akcionáři odešli a valná hromada tak nebyla usnášeníschopná.

V úterý 25. května se konala valná hromada společnosti VAK, která je nejvyšším orgánem této společnosti a zároveň i místem pro setkání všech akcionářů. Na programu bylo 8 bodů, které se týkaly například výsledků hospodaření VaKu, změny stanov nebo schválení účetní uzávěrky společnosti.

Jedním z bodů jednání byl pokyn, který předložilo statutární město Zlín, aby valná hromada VaKu Zlín uložila představenstvu téže společnosti povinnost realizovat veškeré kroky k získání vlastnické kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury a ukončení provozního modelu se současným provozovatelem, jímž je společnost Moravská vodárenská.

Návrh statutárního města Zlína však na jednání valné hromady nebyl vůbec projednán. Někteří zástupci akcionářů opustili těsně před zahájením projednávání tohoto bodu jednání valné hromady, kvůli čemuž se valná hromada stala neusnášeníschopnou a její jednání tak muselo být ukončeno.

Je s velkým podivem, že z jednání odešli právě akcionáři, kteří dlouhodobě provozní model s Moravskou vodárenskou ve VAKu kritizují, ale nyní snahu města o jeho odstranění nepodpořili, resp. přímo znemožnili tím, že z jednání odešli. Přitom ještě dlouho po ukončení jednání zůstávali v předsálí,“ sdělil k nastalé situaci primátor Zlína Jiří Korec. Městu se tak postup části akcionářů zdá jako vysoce tendenční.

Jelikož valná hromada byla ukončena před projednáním všech bodů jejího jednání, bude nyní svolána náhradní valná hromada, na které bude návrh statutárního města Zlína projednán. „Opětovné svolání jednání valné hromady sebou ovšem nese nemalé náklady, které uhradí v konečném důsledku i ti, kteří tento stav nezapříčinili,“ zakončil Jiří Korec.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x