Autobusové zastávky před bývalou Zbrojovkou ve Vsetíně se od pondělí přesunou

Zastávka Jasenice I bude pro spoje městské hromadné dopravy trvale přesunuta do prostoru nově vybudované točny. Ilustrační foto
VSETÍN - Od pondělí 8. listopadu dojde ke změně v organizaci autobusové dopravy v prostoru před vjezdem do průmyslového areálu bývalé Zbrojovky. Zastávka Jasenice I bude pro spoje městské hromadné dopravy trvale přesunuta do prostoru nově vybudované točny, a to obousměrně. Spoje příměstské dopravy, jedoucí ve směru do centra města, využijí nově vybudovaný záliv u někdejší správní budovy.

„Organizaci veřejné dopravy v prostoru před areálem bývalé Zbrojovky jsme dlouhodobě vnímali jako nevyhovující a hledali možnosti řešení. Zastávka Jasenice I je totiž umístěna v areálu soukromé společnosti, kde se cestující mnohdy proplétají mezi technikou, a vznikají tak nebezpečné situace. Zmíněná společnost má navíc s využitím svého areálu jiné záměry, a proto městu ukončila uživatelskou licenci s účinností k závěru letošního roku,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že situaci se město rozhodlo vyřešit stavbou točny s dvěma bezbariérovými zastávkami a dvěma odstavnými plochami v bezprostřední blízkosti křižovatky ulic Jasenická a Zbrojovácká. 


Zastávka Jasenice I se tedy pro spoje městské hromadné dopravy přesune od pondělí 8. listopadu do tohoto prostoru. Spoje příměstské dopravy ve směru do průmyslového areálu budou nadále zastavovat na ulici Jasenická naproti bývalé správní budově Zbrojovky. V opačném směru pak od 8. listopadu využijí autobusový záliv, který nechalo město letos vybudovat v místě chodníku podél bývalé správní budovy Zbrojovky. „Díky tomu nebudou autobusy jedoucí do města zastavovat v jízdním pruhu, a narušovat tak plynulost silničního provozu,“ řekl starosta Růžička a dodal, že do staveb točny, autobusových zastávek a zálivu, které na základě veřejné soutěže realizovala místní společnost TM Stav, investovalo město bezmála 8 milionů korun bez DPH. 

Souběžně s touto investiční činností nechalo město letos opravit dvousetmetrový úsek místní komunikace ulice Zbrojovácká od zmíněné nové autobusové točny směrem k sídlu společnosti Climax a centru města. „Šlo o poslední dosud neopravenou část vozovky na této ulici. Celá Zbrojovácká tedy od nynějška disponuje kvalitním novým povrchem,“ uzavřel starosta. Tuto zakázku v hodnotě 1,3 milionu korun bez DPH realizovala rovněž na základě veřejné soutěže společnost TM Stav. 

--> --> --> --> -->