Baťova univerzita se stala národním centrem kompetence polymerního výzkumu

Foto: UTB
ZLÍN – Baťova univerzita má na svém kontě další významný úspěch. Pracovníci Centra polymerních systémů uspěli ve veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Národní centra kompetence, který se zaměřuje na posílení účinné spolupráce výzkumných organizací s praxí. Zlínští vědci se budou zabývat problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.

Ojedinělý projekt s názvem „Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století“ je jeden z 18 projektů, které uspěly v mezinárodním hodnocení projektových návrhů. Ty předložily české vysoké školy a ústavy Akademie věd. V rámci programu Národních center kompetence se jedná o jediný projekt zaměřený na problematiku polymerů a jejich dopadů na životní prostředí. Koordinujícím pracovištěm bude právě zlínské Centrum polymerních systémů.

„Je to velká čest a zároveň výzva. Polymerní výzkum má ve Zlíně dlouholetou tradici a získaný projekt nasvědčuje, že si Centrum polymerních systémů za 12 let své existence vydobylo významné postavení ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni,“ uvedl ředitel Centra polymerních systémů a hlavní řešitel projektu Vladimír Sedlařík.

Jedná se o rozsáhlý šestiletý projekt, jehož celkové náklady řešitelského konsorcia činí téměř 380 milionů korun, přičemž čtvrtina z těchto nákladů bude hrazena z firemního sektoru. Ve hře je dále žádost o rozšíření projektu ze zdrojů Národního plánu obnovy ve výši přesahující 140 milionů korun. Zapojeno je do něj 24 účastníků z řad univerzit, průmyslových partnerů i neziskových organizací zabývajícími se polymerními technologiemi a jejich dopady na životní prostředí.

Vlastní řešení projektu zahrnuje široké spektrum výzkumných úkolů, jejichž výsledky mají předpoklad pro brzké uplatnění v praxi. „Konkrétně se jedná například o projekty zaměřené na zvýšení účinnosti a automatizaci procesu třídění plastů při jejich recyklaci nebo nalezení nových způsobů, jak efektivně získat ekonomicky cenné látky z plastového odpadu,“ popisuje Vladimír Sedlařík.

Projekt se bude rovněž věnovat problematice recyklace pneumatik, využití obnovitelných zdrojů a odpadů pro výrobu polymerů nebo detekci a záchytu dnes hojně diskutovaných mikroplastů.

„Nosným tématem všech dílčích projektů je zodpovědné nakládání s materiály a energiemi, ekologické šetrné a bezpečné přístupy s přihlédnutím k legislativní a ekonomické smysluplnosti vznikajících řešení,“ zdůrazňuje Vladimír Sedlařík.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x