Během rozsvícení vánočního stromu se v Otrokovicích podařilo na charitativní účely vybrat rekordní částka

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - Během rozsvícení vánočního stromu a charitativní akce Otrokovice pomáhají potřebným se letos podařila vybrat rekordní suma ve výši bezmála 200 tisíc korun. Serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Romana Stehlíková.

Na dvanáctém ročníku charitativní akce se vybrala rekordní částka ve výši 197 600 korun.

Na charitativní účely přispívali návštěvníci akce nákupem občerstvení. Město Otrokovice přispělo na nákup surovin částkou 130 tisíc korun. Další finanční prostředky do veřejné sbírky postupně posílají dárci převážně ze společností sídlících v Otrokovicích a okolí. V minulém roce byly vybrané finanční prostředky ve výši přesahující 270 tisíc korun rozděleny mezi otrokovickou Naději, spolek Naděje, Šanci Olomouc a nadaci Národ dětem.

„Již nyní víme, že letošní částka přesáhne tu loňskou. V současné chvíli máme uzavřeny smlouvy s dárci v hodnotě téměř 150 tisíc korun. S výtěžkem z prodeje občerstvení je to přibližně 350 tisíc,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková, která se aktivně podílela na prodeji občerstvení. „Jsem ráda, že i přes nepřízeň počasí přišlo velké množství lidí, kteří byli ochotni přispět nákupem občerstvení, případně hrníčků na charitativní účely. Za to patří všem velké poděkování, stejně tak i všem ostatním dárcům, organizátorům a dobrovolníkům, kteří u stánků pracovali ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,“ řekla dále starostka.

Na veřejnou sbírku je stále možné posílat finanční prostředky na účet č. 35-122921/0100. O rozdělení výtěžku bude rozhodovat Rada a Zastupitelstvo města Otrokovice. Akci pořádá město Otrokovice ve spolupráci s otrokovickou pobočkou Naděje za přispění Otrokovické Besedy a Technických služeb Otrokovice.

--> --> --> --> -->