Ceny tepla podraží v Otrokovicích v příštím roce o 20 procent

Foto: Teplárna Otrokovice
OTROKOVICE – Zdražování energií se v příštím roce nevyhne ani Otrokovicím. Navýšení ceny tepelné energie se zde předpokládá přibližně o 20 %. Průměrná domácnost tak zaplatí přibližně o 250 korun měsíčně více než doposud.

Navýšení ceny je způsobeno globální situací na trhu s energiemi. „Cena tepelné energie je v porovnání s loňským rokem vyšší, přesto centrální zásobování teplem zůstává jedním z nejekonomičtějších způsobů vytápění,“ uvedl jednatel městské obchodní společnosti TEHOS Tomáš Morys.

Na rozdíl od řady jiných měst, které jsou při výrobě tepla závislé převážně na plynu, se v případě Otrokovic nejedná o dramatické navýšení, protože v Otrokovicích je zdrojem tepla převážně uhlí.

Díky tomu jsme se dokázali dohodnout s Teplárnou Otrokovice na ceně tepla, která je v porovnání s jinými městy na spodní hranici aktuálních cen. Zatímco v Otrokovicích lidé zaplatí 948,57 korun za GJ, v rámci republiky se lze běžně setkat s cenami v rozmezí 1200 až 1600 korun za GJ, v extrémech až 2000 korun,“ pokračoval Tomáš Morys.

Do ceny tepla na příští rok jsme ovšem museli promítnout zvýšené náklady na palivo, vápno, chemikálie, dopravu a v důsledku rostoucí inflace se navýšily i další vstupy. Velmi podstatnou složku ceny tvoří také emisní povolenky,“ vysvětlil předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.

Městská společnost TEHOS dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody pro 5 600 domácností v Otrokovicích a řadu objektů občanské vybavenosti. Děje se tak prostřednictvím distribuční sítě, která je v majetku společnosti.

TEHOS není pouhým dodavatelem, ale distributorem, který má vlastní energetické zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje, transformuje a dodává odběrateli. Bez tohoto zařízení by nebylo možno dodávku tepla odběrateli uskutečnit. V teplárenství tedy nelze změnit dodavatele podobně jako je tomu v plynárenství nebo elektroenergetice. O to důležitější je, aby nad zásobováním tepla obyvatelstvu měla přímý vliv města a obce,“ uvedl Tomáš Morys.

Cenu tepelné energie pak musíme kalkulovat v souladu s platnými cenovými předpisy a zákony. Je takzvaně věcně usměrňovaná, lze do ní tedy promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty,dodal Morys.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x