Cyklostezka podél Dřevnice se na dva víkendy uzavře

Foto: zlin.eu
OTROKOVICE - V termínech od 17. do 20. července 2021 a od 24. do 26. července bude stezka pro chodce a cyklisty podél řeky Dřevnice v úseku od železničního podjezdu po okružní křižovatku uzavřena. Důvodem je provádění prací na modernizaci vedení vysokého napětí.

V místě prací bude umístěn mobilní plot až ke korytu řeky, tudíž nebude možné kolem staveniště nijak projít. Uzavřít stezku na víkend sice není nejvhodnější řešení, ale zhotovitel je limitován vypínáním vedení 110 kV, kdy jsou napájeny rozvodny Continental Barum a Českých drah. Tyto rozvodny nelze vypnout v jiném termínu, neboť odstávky jsou plánovány dlouhodobě předem i s ohledem na další okolnosti.

Na dvou  místech se uskuteční demontáž stávajících a montáž nových stožárů a vodičů, což jsou velmi nebezpečné činnosti, kvůli nimž se v prostoru stavby nesmí z důvodu ohrožení života nikdo neproškolený pohybovat. První sloup vysokého napětí je umístěn u prostupu protipovodňovou stěnou z ul. Kučovaniny u Pipelife na stezku podél Dřevnice a druhý sloup se nachází v zelené ploše v blízkosti stezky u křižovatky ulice Nadjezd x tř. Tomáše Bati.

Po skončení prací bude stezka neprodleně otevřena.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x