Dětské centrum se bude stěhovat. Co bude s Čiperovou vilou?

Začíná se řešit nové využití zlínské Čiperovy vily. Foto: Jiří Balát
ZLÍN – Dětské centrum Zlín, které v současné době sídlí v Čiperově vile, se bude brzy stěhovat do jiných prostor. Vyvstává proto otázka, jaké bude mít budova ze čtyřicátých let nové využití.

Pro památkově chráněnou Čiperovu vilu hledá kraj nové využití. Radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová proto iniciovala schůzku s vnučkou Dominika Čipery Michelle Cipera, představiteli města Zlína a architektem Pavlem Mudříkem, který bude autorem studie rekonstrukce vily.

Historická vila Dominika Čipery, někdejšího ředitele firmy Baťa, zlínského starosty a československého ministra, se od roku 1947 využívala jako dětský domov a i v současné době slouží Dětskému centru Zlín, které se však bude stěhovat do vhodnějších prostor. Čiperova vila s přilehlým parkem se tak může stát novým kulturně společenským bodem života ve Zlíně.

Hlavním cílem je otevřít mimořádně dochovanou vilu veřejnosti a najít smysluplné funkční využití celé vily i přilehlého parkového areálu. Na schůzce jsme diskutovali o možném využití vily Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně a vyjasnili jsme si, co od studie, na jejíž vypracování jsme s panem architektem Mudříkem v pondělí 4. října uzavřeli smlouvu, očekáváme,“ uvedla radní zodpovědná za kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Součinnost s dohledáním archivních materiálů a dobových rodinných fotografií nabídla vnučka Dominika Čipery Michelle Cipera. Tyto materiály mohou být cenným zdrojem informací, které by mohly pomoci s identifikací existujícího původního vybavení domu.

Čiperova vila byla postavena v roce 1942 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Objekt je od roku 2002 zapsán na Seznamu nemovitých kulturních památek.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->