Do Česka se vrací totalita!

ZLÍN - Do Česka se vrací totalita! Zatímco zbytek republiky je v sevření nesvobodného systému, Zlín je moderním prosperujícím městským státem. Nebojte se, to není popis dnešní reality, ale téma filmu studentů audiovize z UTB ve Zlíně.

Studenti Audiovize z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravují bakalářský film s názvem Za hranice. Jeho cílem je poukázat na křehkost lidské svobody a nezdolnost odhodlání. Hlavní hrdina žijící v České lidové republice sevřené totalitou se snaží utéct za lepší budoucností do prosperujícího městského státu Zlín. Hranice jsou však přísně hlídané…

Pomocí technik jako je například dokreslování různých částí obrazu nebo dosazování vymodelovaných 3D objektů do záběru jsou studenti schopni vtisknout filmu jedinečnou tvář. A právě na těchto efektech stojí velká část filmu.

Přes veškerou finanční pomoc se jedná o náročnou filmovou produkci, proto se studenti rozhodli využít také server Hithit. Jako odměnu si zde můžete vybrat tričko, soukromé promítání se štábem nebo dokonce možnost zahrát si ve filmu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x