Držitelkou ocenění Žena regionu je Veronika Habrová

Foto: Jiří Balát
ZLÍN – Slavnostní předání ceny Žena regionu se v pátek 28. srpna uskutečnilo v sídle Zlínského kraje. Vítězkou 11. ročníku prestižního ocenění se za Zlínský kraj stala paní Veronika Habrová, realizátorka vzdělávacích a osvětových akcí v Rodinném centru Klubíčko Kroměříž a Spolku Barbořice. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová.

„Díky této soutěži se dozvídáme o mnoha zajímavých ženách, které mohou být inspirací pro všechny ostatní tím, kolik toho zvládají. Často jsou to přitom ženy, o nichž se to moc neví a je dobře, že tato soutěž pomáhá jejich příběhy zviditelňovat,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Dnešní ocenění je pro mě závazkem nepřestávat a pokračovat dál ve svých aktivitách. Už jen samotná nominace byla pro mě velkou motivací pro další činnost a vnímám ji i jako poděkování za to, že člověk dělá něco navíc,“ svěřila se vítězná Veronika Habrová.

Celonárodní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu, a ještě při tom zvládají péči o rodinu. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů ČR. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s.r.o.

Vítězka krajského kola soutěže Žena regionu postupuje do národního kola soutěže, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.

Finalistkami 11. ročníku za Zlínský kraj jsou:

Veronika Habrová

Veronika je realizátorkou spousty vzdělávacích a osvětových akcí v rámci neziskových organizací Rodinného centra Klubíčko Kroměříž a také ekologicky orientovaného Spolku Barbořice, který před téměř 10 lety zakládala a jehož je mozkem, motorem i realizátorem. Snaží se v Kroměříži aktivně působit na šíření nejen myšlenek, ale i činů udržitelného rozvoje, ekologie a environmentálního vzdělávání.

Markéta Koudelová

Markéta je ředitelkou Domova Jitka, kde umožňuje lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít plnohodnotný život plný jedinečných zážitků. Kromě ubytování a stravy zařizuje i sociální poradenství, terapeutické činnosti, odlehčovací službu, hipoterapii, canisterapii, práci v keramické dílně a stále vymýšlí nové činnosti, aktivity, pobyty a moc hezké akce nejen pro obyvatele stacionáře, ale i pro veřejnost.

Milena Marečková

Milena stála bezmála třicet let v čele Domova pro osoby se zdravotním postižením. Potřeba pomáhat jiným ji provázela už od dětských let, kdy se také poprvé setkala s hendikepovanými lidmi. Zasazuje se o vyvracení myšlenky, že osoby s hendikepem jsou lidé, kteří potřebují politování a k ničemu nejsou. I nadále ukazuje světu, v čem všem jsou dobří a v čem nás zdravé mohou motivovat.

Tereza Olejníková

Skoro pět let je Tereza součást Rodiny svaté Zdislavy – neziskové organizace, která se zabývá komplexní podporou a pomocí pěstounským rodinám, a dokonce i výstavbou rodinných domků pro pěstounské rodiny. Veškerý možný čas věnuje nejen pěstounům, ale především i jejich dětem, dále potenciálním zájemcům o pěstounskou péči, osvětě v rámci problematiky náhradní rodinné péče a organizování akcí pro pěstouny a jejich děti.

Lenka Pekařová

Lenka je ředitelkou obecně prospěšné společnosti VIOLET, jejímž cílem je podpora a pomoc lidem sociálně vyloučeným. Pomáhá vytvářet obecně prospěšné projekty v sociální oblasti a stojí v pozadí jejich realizace. V roce 2019 se stala lektorkou motivačních kurzů pro maminky, které se po rodičovské pauze vracejí do pracovního procesu. Podporuje řadu sbírek, dobročinných projektů a je aktivním dobrovolníkem při rozvoji nového komunitního zázemí pro rodiny s dětmi.

Věra Šabršulová

Věra reprezentovala nádhernou valašskou kulturu a folklór po celém světě. Sama i vede neuvěřitelných 16 let Bartošáček, dětský folklórní soubor. S dětmi nejen zkouší a nacvičuje, ale také šije a vyšívá tradiční kroje a budí v dětech lásku a hrdost k jejich kořenům. V rámci vystoupení navíc soubor podporuje ostatní neziskové organizace a charity.

Ludmila Stodůlková

Ludmila založila soukromou Mateřskou školu Klubíčko, s.r.o. v Tlumačově, pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zvláště na vzdělávání dětí s autismem, komunikačními poruchami a kombinovaným postižením. Škola je ve všech ohledech vnímána i hodnocena jako vstřícná k dětem, jejich rodičům, odborníkům i veřejnosti. Z iniciativy Ludmily Stodůlkové byly dokonce pro děti s autismem vytvořeny originální systémy pomůcek pro strukturované učení.

Kristýna Šupčíková

Kristýna je od vystudování Střední Zdravotnické školy pracovnicí v sociálních službách. Začínala jako pečovatelka v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zborovice a praxi prohlubovala i v Sociálních službách v Rychnově nad Kněžnou. Nyní se věnuje lidem se zdravotním postižením jakožto vedoucí sociálních služeb, přičemž se pro Kristýnu nejedná o práci, ale o poslání.

Jarmila Vaclachová

Jarmila je zakladatelkou střediska volného času TYMY ve Všetulích. Organizuje již 40. sezonu táborů v přírodě pro děti a další akce pro veřejnost, které se již v Holešově staly tradičními, jako je Slavnost Broučků nebo Vánoce na Hané a Valašsku. Mnoho akcí zaměřuje na poznání místních tradic a vede děti k návratu ke kořenům. Propaguje a podporuje organizaci Prales dětem, pořádá sbírky, skrze evropské programy v TYMY zprostředkovává pracovní zkušenosti mladým lidem z celé Evropy. Kromě její profesionální pedagogické dráhy celý život pracuje jako dobrovolník.

Aneta Valasová

Aneta je předsedkyní spolku Zdravý Rožnov. Aktivně se podílí na budování osvěty a veřejnosti šetrné ke svému okolí. Díky její práci a nadšení se reálně tato lokalita proměňuje. Příkladem je například nový život sadu pod Hradiskem. Dlouhodobě se snaží zasadit o zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění a také ochraně životního prostředí. Je členkou komisí při radě města a také Osadního výboru Jižní Město.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x