Dvě nové výstavy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představí jízdu králů a nerostné bohatství regionu

Foto: MJVM
ZLÍN – Dnes v 17 hodin je v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na programu vernisáž hned dvou nových výstav. První z nich nazvaná příznačně „Na krála, matičko, na krála!“ mapuje jízdu králů v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a ve Vlčnově. Druhá výstava „Poklady skryté v podzemí Karpat“ zase představí krásy nerostného bohatství Zlínského kraje.

Výstava vznikla v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, aby rozšířila povědomí o fenoménu jízdy králů od historie a společného základu slavnosti napříč Moravou až po současnost,“ uvedla k výstavě „Na krála, matičko, na krála!“ její kurátorka Jana Koštuříková, která působí jako etnografka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Výstavní panely i originálně řešené trojrozměrné sochy v životní velikosti představují průběh slavnosti od měsíců trvajících příprav až po samotnou slavnostní událost. Názorně je tak zachycen a vysvětlen rozdíl mezi prvky typickými pro každou ze čtyř slováckých obcí, kde se tento zvyk udržuje velmi živě i dnes.

K výstavě připravilo lektorské oddělení doprovodný program pro všechny věkové kategorie včetně komentovaných prohlídek při Galerijní a muzejní noci. Výstava i programy potrvají do 24. září.

Druhá výstava „Poklady skryté v podzemí Karpat“ představí geologickou minulost a mineralogickou současnost Zlínského kraje. Návštěvníci se mohou seznámit s paleontologickými nálezy ze štěrkových náplav řeky Moravy, barevnými révaity z Ostrožské Nové Vsi i jaspisy z Dřevohostic, jantary ze Študlova, pestrými porcelanity z Bučníku a řadou dalších mineralogických perliček.

V roce 2021 uplynulo 70 let od založení lomu Bučník. Jde o jedinečnou mineralogickou lokalitu. Kamenolom je nejbohatším nalezištěm nerostů na jihovýchodní Moravě a jedním z nejbohatších nalezišť v republice. Bylo odtud popsáno přes 70 druhů minerálů a lze předpokládat, že toto číslo není konečné. Kdo by to čekal v kraji pískovců? Někeré minerály z muzejních sbírek budou veřejnosti představeny vůbec poprvé a doplní je i exponáty zapůjčené z Moravského zemského muzea,“ uvedla kurátorka výstavy Andrea Dovicová.

Součástí výstavy budou po celou dobu jejího trvání až do 24. září různé tematické přednášky a tvořivé dílny. První tvořivá dílna pro děti Zkamenělé moře  s výrobou vlastní fosílie se uskuteční v sobotu 25. března v čase  od 10.00-12:00 a 14-16:00. Součástí akce bude komentovaná prohlídka výstavy pro dospělý doprovod.

Výstavní prostor doplňuje panelová výstavka Deník Zlíňanky, která zachycuje zápisky zlínské rodačky Ludmily Hyblerové, jež si vedla deník od roku 1910 až do roku 1960. Pečlivě zachytila nejen soukromý život, ale i význačné události z historie města, počasí, astronomické jevy a řadu menších událostí. Díky tomu výstava nabízí unikátní pohled na život Zlína 1. poloviny 20. století.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->