Ekologické spolky požadují nápravu škod na otrávené Bečvě

Ilustrační foto
PRAHA – Ekologické spolky společně s Českým rybářským svazem žádají, aby škody vzniklé na otrávené Bečvě uhradil skutečný pachatel, a nikoli rybářský svaz nebo Ministerstvo zemědělství, jako je tomu v tomto případě. Podle zástupců spolků v současné době dochází k porušení zákona o ekologické újmě.

V září loňského roku došlo v zasažené části toku Bečvy o délce zhruba 40 km k masivnímu úhynu ryb, včetně evropsky chráněných druhů a dalších vodních organizmů a zničení podmínek pro všechny na vodu vázané organizmy.

Spolky Arnika, Vsetínské fórum a Český rybářský svaz proto nyní podaly žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, jejímž cílem je obnova, ozdravení nebo náhrada poškozených přírodních zdrojů nebo jejich zhoršených funkcí. Je to vůbec poprvé, kdy k postupu podle zmíněného zákona dochází. „Přestože máme zákon o nápravě a předcházení ekologické újmě k dispozici od roku 2008, ještě nikdy podle něj Česká inspekce životního prostředí nepostupovala. Je tedy zjevné, že inspekce zdaleka nevyužívá všechny možnosti, jak závažné ekologické situace řešit,” vysvětluje Michal Berg ze Vsetínského fóra.

Cílem žádosti je, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod na Bečvě uhradil skutečný pachatel a nikoliv Český rybářský svaz z vlastních zdrojů nebo Ministerstvo zemědělství ze státního rozpočtu, jako je tomu v tomto případě. Zástupci spolků a rybářského svazu se domnívají, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) měla zahájit řízení o uložení nápravných opatření ihned po havárii, přestože viník zatím není znám, a měla podniknout kroky k obnově a ozdravení řeky. Po devíti měsících od ekologické katastrofy však nic takového neučinila ani ČIŽP, ani Ministerstvo životního prostředí.

Podle zástupců spolků a rybářského svazu řeší ČIŽP následky havárie chybně a porušuje zákon tím, že ve věci postupuje podle vodního zákona, přestože je povinna postupovat podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. K zahájení řízení o uložení nápravného opatření jí přitom stačí pouhé podezření na vznik ekologické újmy. „Otrava Bečvy je kvůli svým závažným dopadům jedinečnou příležitostí k aplikaci dosud spícího zákona o ekologické újmě. Česká inspekce životního prostředí svým postupem podle vodního zákona od začátku chybuje. Pevně věřím, že zahájením řízení přispějeme k nápravě škod a naplnění práva na příznivé životní prostředí,” říká advokát zastupující spolky Michal Bernard.

Je důležité uvědomit si, že toxické látky, které v září minulého roku na Bečvě zabíjely, mohou škodit znovu. Protože úřady přistupují k této bezprecedentní ekologické havárii velice liknavě, chceme společně s rybáři a místním spolkem využít dalších zákonných prostředků, které pomohou ekologické škody napravit a předcházet jim do budoucna,” uzavírá Jindřich Petrlík ze spolku Arnika a dodává, že havárie takového rozsahu není možné jen tak zamést pod koberec.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x