Hejtman Holiš chce od Ministerstva obrany oficiální vyjádření k výrobě munice ve Vrběticích

Ilustrační foto
ZLÍN – V médiích se v posledních dnech začaly objevovat informace o tom, že by v areálu ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku měla být zahájena výroba granátů. O této skutečnosti však nebylo vedení Zlínského kraje oficiální cestou informováno, a tak požaduje uvedení záležitosti na pravou míru.

Vzhledem k příslibu tehdejších vládních činitelů, že v tomto areálu výroba ani skladování munice a výbušných systémů nebude obnovena, budu oficiálním dopisem kontaktovat ministryni obrany Janu Černochovou a žádat o bližší informace,“ uvedl v oficiálním prohlášení hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Ze strany Ministerstva obrany České republiky bude Holiš požadovat garanci, že obyvatelé Zlínského kraje jsou v bezpečí a jakákoliv výroba v této lokalitě bude podléhat přísné kontrole, bude splňovat veškeré předpisy a mít nutná oprávnění.

Událost z roku 2014, kdy v areálu ve Vlachovicích-Vrběticích došlo k explozi dvou muničních skladů, měla zásadní dopad na chod dotčených obcí a místní obyvatele.

Proto bych velmi ocenil, kdyby Ministerstvo obrany ČR ctilo dohodu, byť uzavřenou našimi předchůdci, a o dalších aktivitách v areálu místní samosprávu informovalo,“ pokračoval Holiš.

Výroba granátů by měla podle mediálního prohlášení Ministerstva obrany České republiky probíhat v rámci stávajících výrobních kapacit a v objektech, které byly zkolaudovány pro muniční výrobu v roce 2021 s tím, že u nich došlo ke snížení kategorizace zajišťující nižší stupeň nebezpečí.

Účastníkem tohoto kolaudačního řízení byl tehdy Zlínský kraj. V jeho kompetenci ovšem není povolení výroby. Areál je ve vlastnictví státu, právem hospodařit disponuje Vojenský technický ústav založený Ministerstvem obrany ČR,“ dodal Radim Holiš.

Areál ve Vlachovicích-Vrběticích je nyní využívám z větší části Vojenskými lesy a statky a z menší části Vojenským technickým ústavem.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x