Hon na potkany. Ve Zlíně začala podzimní deratizace

Foto: zlin.eu
ZLÍN – Dnes 6. září byla na území města Zlína včetně jeho příměstských částí zahájena podzimní část deratizace, která je zaměřena zejména na hubení potkanů. Deratizační zásahy budou ukončeny 25. září.

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou totiž přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti, k těm nejvážnějším patří např. salmonelóza či leptospiróza. Na druhém místě je též snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují zejména na potravinách, ale rovněž na objektech, kanalizaci, komunikacích či kabelových rozvodech.

V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána jako jejich hubení. Ve skutečnosti se však jedná o celý systém opatření, která směřují k regulaci hlodavců a udržení populace na co nejnižší úrovni. S tím je spojeno i monitorování případných míst, kde by mohlo dojít k výskytu hlodavců jak ze strany pracovníků deratizační firmy, tak pomocí hlášení občanů, kteří tak pomáhají vytvořit ucelený přehled o celkové situaci.

Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení s odpady včetně likvidace černých skládek. Také by se mělo zamezit zbytečnému skladování nepoužívaného materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. V rámci deratizace dochází také k ochraně základů budov před pronikáním hlodavců, zabetonování vchodů do nor, opravám poškozeného zdiva a kanalizačních poklopů, pročištění kanalizace a zničení porostů plevele kolem budov a obydlí.

V případě zájmu se mohou občané sami aktivně zapojit, budou-li informovat přímo v terénu pracovníky provádějící firmy o místech výskytu hlodavců, anebo mohou výskyt hlodavců oznámit prostřednictvím telefonu na mobilních číslech: 605 952 716 nebo 732 754 501; popřípadě mohou také informovat Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína na telefon 577 630 925 nebo na mobil: 778 400 310,“ informovala vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá už po 3 měsících života, samice je březí pouze tři týdny a rodí 3krát až 7krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 potomků za rok.

Sponzorem článku je společnost Deratizace Praha, která nabízí tyto služby:

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x