Jiří Sukop: Za poslední tři roky jsme snížili zadluženost kraje o půl miliardy

Foto: Jiří Baát
ZLÍNSKÝ KRAJ – Na to, kam bude letos ve Zlínském kraji směřovat nejvíce peněz, které významné investiční akce se zde budou realizovat, i jak se daří snižovat celkovou zadluženost kraje, odpovídal pro server Zlin.cz v rozhovoru statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, který je zodpovědný za oblast krajských financí, rozpočtu a majetku.

Pane náměstku, kraj bude letos hospodařit s téměř 15miliardovým rozpočtem. Kam budou tyto prostředky především směřovat?

Výdaje Zlínského kraje pro letošní rok plánujeme ve výši 14,5 miliardy korun. Z toho zhruba 90 % tvoří běžné výdaje a asi 10 % jsou výdaje investiční. Z běžných výdajů půjde 8 miliard do oblasti školství, 1,35 miliardy je určeno pro poskytovatele sociálních služeb a 1,2 miliardy tvoří příspěvky pro rozvoj příspěvkových organizací, jejichž jsme zřizovatelem. Dále budeme za 1,3 miliardy zajišťovat dopravní obslužnost silniční i drážní, zde jde o meziroční navýšení o 500 milionů.

Můžete zmínit některé významné investiční akce, které bude letos kraj realizovat?

Krajské investice budou letos ve výši téměř 1,4 miliardy. Do zdravotnictví míří 360 milionů, z toho největší bude za 200 milionů oprava 14. budovy v areálu Uherskohradišťské nemocnice. V oblasti dopravy zahájíme rekonstrukci silnice II/481 (úsek Velké Karlovice–Soláň–Hutisko) v celkovém objemu 155 milionů, dále dokončíme silniční průtah Loukovem (silnice II/150) za 76 milionů či opravu mostu v Topolné za 30 milionů. Ve školství budou investice ve výši 170 milionů, a to například do výstavby a rekonstrukce sportovních hal ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Otrokovicích nebo do rekonstrukcí střech a kuchyní na Masarykově gymnáziu Vsetín a Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. V sociální oblasti investujeme 94 milionů – do Denního stacionáře Broučkova, Domova pro osoby se zdravotním postižením Dolní Dědina v Příluku nebo do Týdenního stacionáře Na Hrádku.


Letošní rozpočet je sestaven s přebytkem 80 milionů korun. Jak se toho podařilo dosáhnout?

Sestavením vyrovnaných nebo přebytkových rozpočtů plní naše koalice své programové prohlášení. A přitom neomezujeme investice a navíc tvoříme rezervy na nejvýznamnější investici v dějinách Zlínského kraje, což je výstavba nemocnice ve Zlíně. Po loňském vyrovnaném rozpočtu jsem měl pro rok 2020 ambici sestavit rozpočet přebytkový. Nejprve jsem se svým záměrem seznámil pana hejtmana a pak jej začal realizovat při jednáních se všemi radními a vedoucími odborů.


Můžete přiblížit, jak dlouho sestavení takovéhoto rozpočtu trvá?

Základním podkladem pro rozpočet je rozpočtový výhled, který je vytvářen pro období tří až pěti let. Sestavení rozpočtu pak trvá nejméně čtyři měsíce, kdy nejprve poskytneme radním a jejich příslušným odborům tzv. rámce, v nichž by se měli pohybovat, a oni následně předloží své požadavky. V tomto prvním kole dochází k převisu požadavků odborů, které jsou nad finanční možnosti kraje, a to asi o jednu miliardu. Pak následují několikakolová jednání, kde se jednotlivé požadavky upřesňují a hledají se možnosti úspor. Rozpočet je výsledkem jakéhosi kompromisu, který umožňuje všem prosadit své hlavní priority. Současně s tím se stanoví, jak v dalším období budou řešeny nenakryté potřeby odborů krajského úřadu.

Počítá letos kraj s čerpáním nějakého úvěru?

V letošním roce nepočítáme s čerpáním investičního, ani provozního úvěru. Naopak peníze uložené v bankách se budeme snažit co nejlépe zhodnocovat.

Jak se daří snižovat celkovou zadluženost Zlínského kraje?

Celková zadluženost kraje je nyní asi 1,7 miliardy korun. Bez úroků jsou roční splátky ve výši 142 milionů. Za období tří let, kdy je naše koalice ve vedení kraje, jsme snížili jeho zadluženost o téměř 500 milionů.

V poslední době se často mluví o tzv. rozklikávacích rozpočtech. Má něco takového i Zlínský kraj?

Ano, rozklikávací rozpočet Zlínského kraje je dostupný na webových stránkách kraje www.kr-zlinsky.cz, v podsekci Co vás zajímá/Otevřený kraj. V přehledné grafické i tabulkové podobě ukazuje podrobné rozpočtové hospodaření kraje v jednotlivých letech. Umožňuje zobrazit výdaje a příjmy kraje podle jejich druhu a odvětví, a to včetně meziročního srovnání. Před třemi lety jsme jej spustili proto, abychom občanům dali možnost podívat se, jaké peníze a kam od nás putují, a tím přispěli k větší otevřenosti úřadu vůči veřejnosti.

--> --> --> --> -->