Klienti Hvězdy se stěhují do náhradních zařízení

Ilustrační foto: archiv zlin.cz
ZLÍN – Po čtyřech týdnech od přijetí rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení registrace domova pro seniory Hvězda se začínají zdejší klienti stěhovat do náhradních zařízení. Padesát devět seniorů se musí vystěhovat do konce roku, formální úkony spojené s přesunem do jiných zařízení ale musí vyřídit jejich rodiny.

„I v takto krátkém čase se nám ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a rodinnými příslušníky daří postupně hledat vhodná náhradní ubytování pro klienty. V některých případech už čekáme pouze na posudek od praktického lékaře, který je potřebný pro přijetí do nové služby,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má oblast sociálních věcí na starosti.

Od 3. listopadu, kdy bylo na krajský úřad doručeno rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení registrace sociálních služeb Hvězda, bylo zahájeno sociální šetření u 59 klientů. Ti se teď musí do konce roku vystěhovat z domova pro seniory a najít si místo jinde.

„Uvědomujeme si, že celá situace je pro klienty a jejich blízké velmi náročná a vyvolává velké obavy. Chceme ale ujistit, že snahou nás všech je v součinnosti s klienty a rodinnými příslušníky postarat se o ně a najít jim vhodné umístění u organizací, které poskytují kvalitní sociální služby. Klientům i jejich rodinám jsou nápomocni sociální pracovníci obcí, kteří jsou s nimi v kontaktu a pomáhají jim s hledáním vhodné náhradní služby i vyplněním žádosti do nového zařízení. Tyto formální úkony totiž musejí provést přímo oni sami,“ upřesnila Ančincová.

Sociální pracovníci krajského úřadu jsou podle Ančincové v každodenním kontaktu se svými kolegy z obcí s rozšířenou působností a vše koordinují.

K samotnému zrušení registrace Hvězdy dojde posledního prosince letošního roku. Zapsaný ústav totiž při kontrole na začátku července nedoložil svou bezdlužnost. Ta je ale jednou z podmínek pro získání oprávnění poskytovat sociální služby. A za jejich neoprávněné poskytování hrozí pokuta až 2 miliony korun.

Pro bližší informace vznikla na webových stránkách Zlínského kraje speciální záložka, která se celé situaci věnuje. Podle tiskové mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové se bude tato záložka průběžně aktualizovat a zájemci v ní najdou nejaktuálnější informace.

--> --> --> --> -->