Komu patří pozemek, tomu i dřeviny na něm. Dohlédněte na ně, vyzývá ŘSZK

Vlastníci, odpovídáte za stav zeleně v blízkosti silnic. Ilustrační foto (fb Ondřej Drábek – arborista)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Majitel pozemku je za své stromy odpovědný, zvláště když svými větvemi zasahují jinam. Ředitelství silnic Zlínského kraje vyzývá vlastníky pozemků v blízkosti krajských silnic, aby dohlédli na stav zeleně, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do profilu pozemních komunikací.

Pro kontrolu, úpravy nebo i kácení zeleně, která roste v blízkosti silnic, je nejvhodnější právě zimní období. Zima je ale také časem, ve kterém v důsledku větru, sněhu a námrazy častěji vznikají nebezpečné situace. Větve stromů nebo v krajním případě i celé stromy mohou spadnout na komunikaci, vytvořit překážku silničního provozu, poškodit projíždějící vozidlo nebo se stát příčinou dopravní nehody.

„Abychom tomu předešli, zajišťujeme údržbu zeleně, která roste na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, prostřednictvím organizací Správa a údržba silnic. Spousta zeleně však vyrůstá z obecních nebo soukromých pozemků. Chceme vlastníky upozornit na jejich zákonnou odpovědnost za stav této zeleně i za případné vzniklé škody a vyzvat je k náležité údržbě stromů a keřů v blízkosti našich silnic,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

ŘSZK rozeslalo výzvu k řádné péči o zeleň v blízkosti silnic II. a III. třídy starostům všech obcí ve Zlínském kraji, aby o ní informovali občany.

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace, je podle občanského zákoníku povinen provádět pravidelnou kontrolu dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či kácení starých poškozených stromů. V případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu.

Případy, kdy zeleň zasahuje do silnice, pracovníci ŘSZK průběžně monitorují a vyzývají vlastníky ke zjednání nápravy. „Jestliže vlastník nemá po ruce prostředky, kterými by sám pokácel a odklidil poškozený či přestárlý strom v blízkosti naší silnice, jsme schopni objednat tyto práce u příslušné Správy a údržby silnic. Náklady ale musí uhradit majitel pozemku, z něhož strom vyrůstá,“ poznamenal Bronislav Malý. Podle něj většina vlastníků své povinnosti po výzvě splní. Přesto tu a tam dochází k pádům větví nebo stromů na silnici a ke škodě na projíždějícím vozidle. Několik takových případů už se dostalo i k soudu.

Uvedené zásady platí přiměřeně také na povinnosti vlastníků pozemků ve vztahu k možnému ohrožení silničního provozu sesuvy půdy, padáním kamenů či k ohrožení sjízdnosti silným znečištěním vozovky.

Zdroj: ŘSZK

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x