Kraj nemůže zasahovat do vyšetřování znečištění řeky Bečvy, vzkázala Hana Ančincová

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍN, VSETÍN - Jako podezření z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti šetří Policie ČR únik neznámých látek do řeky Bečvy ze dne 20. září 2020. Policie se taktéž zabývá znečištěním Bečvy v říjnu a listopadu 2020, šetření doposud nebylo ukončeno. Vyšetřování znečištění řeky Bečvy je plně záležitostí policie a Zlínský kraj nemá pravomoc do vyšetřování jakkoliv zasahovat, ani jej urychlit, serveru Zlin.cz tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Policii jsme poskytli všechny požadované informace týkající se společností DEZA Valašské Meziříčí a ENERGOAQUA Rožnov pod Radhoštěm a v souladu s našimi kompetencemi a podle zákona provádíme v současné době kontrolu na čistírně odpadních vod společnosti ENERGOAQUA a dále také přezkoumání podmínek integrovaného povolení společnosti DEZA. Víc pro to v tuto chvíli bohužel dělat nemůžeme, míč je tak na straně policie,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Při havárii vzniklé 20. září 2020 na řece Bečvě bylo na území Zlínského kraje zasaženo území spadající pod obec s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, na území Olomouckého kraje se jednalo o více obcí s rozšířenou působností. Zástupci vodoprávního úřadu Krajského úřadu Olomouckého kraje a Zlínského kraje se tedy dohodli, že koordinační schůzky budou svolávány Krajským úřadem Olomouckého kraje. Následné úniky znečišťujících látek do Bečvy ve Valašském Meziříčí z vyústění kanalizačního odvaděče z areálu bývalé Tesly Rožnov dne 27. října 2020 a 24. listopadu 2020 se dotýkaly pouze území Valašského Meziříčí, šetření těchto úniků tedy řeší příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Valašské Meziříčí.

Krajský úřad je dle vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem k vydávání povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod povrchových a k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace. Při stanovování limitů se řídí nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a kontroluje, zda jsou dodržována jím vydaná povolení a opatření. V tomto režimu je povoleno vypouštění odpadních vod do vodního toku Bečva provozovatelem čistírny odpadních vod ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm.

Dále má krajský úřad kompetence dle zákona o integrované prevenci (IPPC) pro provozy spadající do režimu tohoto zákona a pro vydávání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Provozy musí plnit tzv. BATy, tzn. být v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení mají povinnost zpracovat a podat všechny subjekty, které mají vydané integrované povolení pro svůj provoz. Krajský úřad provádí v rámci svých kontrolních pravomocí v jednotlivých provozech pravidelné přezkumy podmínek integrovaného povolení. V režimu IPPC krajský úřad povolil provozy DEZA, a.s. (vypouští do toku Bečvy) a CS CABOT spol. s r.o. (vypouští do kanalizace DEZA, a.s.).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x