Kraj schválil zhodnocení majetku v nemocnicích za více než sedm milionů korun

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Další opravy a technická zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Jsou do něj zahrnuty práce v celkové výši 7,542 milionu korun, které letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice, serveru Zlin.cz to sdělil Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Již v první polovině letošního roku jsme schválili opravy a technická zhodnocení majetku v našich nemocnicích za zhruba 17 milionů korun, nyní jde o další práce za více než 7,5 milionu. Celkově se tedy jedná o práce za 24,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který kraj těmto třem nemocnicím pronajímá, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují,“ vysvětlil Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic krajského úřadu.

Uherskohradišťská nemocnice přistoupí k opravě podlahy ve vyšetřovně SPECT/CT v budově č. 13 (náklady 360 tisíc korun), opravě komunikace po havárii na rozvodu vody u budovy bývalé chirurgie (100 tisíc korun) a opravě kanalizace za budovou dopravního dispečinku (365 tisíc korun).

Kroměřížská nemocnice bude realizovat například výměnu požárních dveří v budově B při vstupu do oddělení interny I. a II. (572 tisíc korun), opravu dešťového svodu a hydroizolace v rozvodně RH (272 tisíc korun) či výměnu oken na odděleních gynekologie, RTG a interna II. (144 tisíc korun).

Vsetínská nemocnice provede stavební úpravy pro umístění IT oddělení v budově M (5,119 milionu korun) a opravu zázemí dílen v budově C3 (301 tisíc korun).

Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x