Krajská galerie vystavuje obrazy pozapomenutého českého krajináře Jana Honsy

ZLÍN – Už za několik málo hodin bude v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně zahájena vernisáž výstavy „Jan Honsa (1876–1937) - Samotář se srdcem venkovana“. Výstava je pokračováním cyklu, ve kterém galerie představuje významné osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století.

Jak podtitul výstavy napovídá, malíř a grafik Jan Honsa byl již od mládí svým založením samotář, který kromě studií, několika zahraničních cest a víceméně nuceného pobytu v Praze ve válečných letech prožil téměř celý život v Běstovicích u Chocně a zdejší kraj se pro něj stal základem uměleckých inspirací.

Na začátku jeho tvůrčího úsilí je patrný vliv Mařákova školení, kdy maluje obrazy převážně výškového formátu v souladu s plenérovou malbou 19. století. Na přelomu století Honsa prohlubuje svůj zájem o nové výtvarné postupy v duchu impresionismu, částečně pod vlivem Antonína Slavíčka. Jeho obrazy se stávají záznamem momentálního dojmu – imprese, kdy se zastavuje čas a nálada určitého okamžiku, představila jeho dílo kurátorka výstavy Pavlína Pyšná z Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Po roce 1900 nabývá v jeho díle na významu stylizované, dekorativní kompozice, ve kterých nastupují idylické krajinné celky, prostoupené kvetoucími stromy nebo typickými venkovskými chalupami, a otevírají se panoramatické výhledy do kraje, nad nímž se klene široký pás oblohy naplněný bohatými mračnými ději.

Výstava není vzhledem ke svému rozsahu vyčerpávající retrospektivou, ale spíše vzácnou příležitostí k nahlédnutí do živého labyrintu odkazu tohoto pozapomenutého českého krajináře,“ pokračovala Pyšná.

Vybraný soubor děl pochází z řady veřejných galerií i několika soukromých sbírek a sleduje postupné proměny Honsovy tvorby, která je založena na trvalém a hlubokém sepětí s přírodou. Jde o upřímnou zpověď o pevných vazbách malíře k jeho rodné krajině, s níž vyrůstal, žil a pracoval.

Výstava připomíná Honsovo dílo jako odraz jeho životní a umělecké cesty, jeho nadějí a úspěchů stejně jako starostí a teskného závěru života v dobrovolné samotě. Honsa dosáhl svébytným projevem v malbě i grafice pozoruhodných výsledků, které jej bezesporu řadí mezi význačné tvůrce své doby,“ dodala Pavlína Pyšná.

Výstava bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 5. června 2022. Návštěvníci se mohou těšit také na komentované prohlídky výstavy s její kurátorkou v úterý 12. 4. a 17. 5. vždy v 17 hodin.

--> --> --> --> -->