Krajská tripartita řešila zaměstnanost, zdravotnictví a investice v regionu

Ilustrační foto (Zlínský kraj)
ZLÍN – V minulém týdnu se letos potřetí sešla tripartita Zlínského kraje. Její zástupci řešili hlavně aktuální situaci na trhu práce v regionu, investice do dopravní infrastruktury a zdravotnictví, připravované novinky ve vzdělávání nebo predikci demografického vývoje a nemocnosti populace v regionu.

Pro kraj je velmi důležité sdílet informace s našimi partnery, tedy se zaměstnavateli, odbory a dalšími institucemi z regionu. Všem nám to pomáhá pružně reagovat na aktuální problémy a vytvářet dlouhodobé plány jejich řešení. Díky tomu se může rozvíjet celý Zlínský kraj,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Podle informací z Úřadu práce měl Zlínský kraj v období od ledna do dubna letošního roku nejnižší nezaměstnanost v rámci ČR, poslední 4 měsíce vykazuje druhou nejnižší hodnotu. V září každoročně vstupuje do evidence nezaměstnaných část absolventů škol, kterým se přes léto nepodařilo nastoupit do stálého zaměstnání. Nejčetněji z oborů, jako jsou ekonomika a podnikání či kuchaři-číšníci.

Vědět, kde a z jakých oborů jsou nezaměstnaní absolventi, nám může pomoci upravit nabídku vzdělávání v kraji,“ pokračoval hejtman Holiš.

Náměstek zodpovědný za dopravu Radek Doležel doplnil informace o stavu investic do dopravní infrastruktury s tím, že letos Zlínský kraj v této oblasti proinvestuje rekordní sumu a celá třetina nově budovaných dálnic v České republice se staví přímo v našem regionu.

Hovořilo se také o novinkách v oblasti zdravotnictví a školství, které pomohou řešit nedostatek personálu v nemocnicích. Tomu má napomoci například nově otevřený studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra v Uherském Hradišti, který v příštím školním roce otevře také v Kroměříži. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pak usiluje o akreditaci dvou nových oborů: zdravotnický záchranář a radiologický asistent.

Závěr jednání patřil tématu demografického vývoje a predikci chronických onemocnění do roku 2030. „Zlínský kraj, stejně jako ostatní regiony České republiky, se musí připravit na stárnutí populace. To s sebou přináší výzvy zejména pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb, ale také pro oblast zaměstnanosti,“ uzavřel hejtman.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x