Kroměřížané si nejvíce přejí nový plavecký bazén, nebo rekonstrukci toho stávajícího

Foto: Sportovní zařízení města Kroměříže
KROMĚŘÍŽ – Ve veřejné anketě o prioritách města, kterou pořádala kroměřížská radnice, vybrali lidé jako nejpotřebnější výstavbu nového či rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu na Obvodové ulici. Hlasovalo pro ni 131 lidí.

Stejně jako občané vnímá i vedení města modernizaci plaveckého bazénu jako velmi důležitou. Zda a v jaké podobě se uskuteční, rozhodne ale až nové zastupitelstvo,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová a dodala, že do ankety se zapojilo celkem 522 lidí.

Za druhou prioritu označili Kroměřížané zeleň na náměstích a v centru města (107 hlasů). Na dalších místech skončily revitalizace koupaliště Bajda (75 hlasů), úprava parkování v centru (57), rozšíření kapacity mateřských škol a školních družin (49), posilování pobytových i terénních sociálních služeb (34), vybudování letního kina (24), měření rychlosti se sankcí (22), zaměstnávání zdravotně postižených (14) a odkanalizování ulice Chropyňská (9).

Podobně jako výsledky veřejného fóra vzalo ve čtvrtek zastupitelstvo města na vědomí také výsledky žákovského fóra, které se uskutečnilo v květnu. Zapojili se do něj žáci druhého stupně kroměřížských základních škol.

Vybrali osm priorit města, o kterých potom hlasovalo několik stovek dětí,“ přiblížila Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21, které veřejné fórum i žákovské fórum pořádal.

Jako nejpotřebnější označili školáci hlídání problémově lokality Zachar (431 hlasů), na druhém místě se umístilo využití nevyužitých ploch (294) a třetí nejúspěšnější prioritou byla instalace pítek (283 hlasů). Na dalších místech pak skončily potřeba vybudování více parkovišť (228), častější vyvážení košů (205), opravy laviček (203), více programů pro dospívající nejen v knihovně (182) a estetičtější odpadkové koše (113 hlasů).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x