Květinovou výzdobou Zlín navazuje na baťovskou tradici

Foto: zlin.cz
ZLÍN - Městu Zlín se daří nejen udržovat, ale stále rozvíjet pověst Zlína jako jednoho z nejzelenějších měst v České republice. Každoročně investuje velké částky právě do květinové výzdoby.

Zlínský magistrát už několik let investuje nemalé peníze do barevné květinové výsadby města. Na květinovou výzdobu každoročně přidává stále větší finance. Podle vedení města se jedná o velmi efektní způsob, jak zatraktivnit veřejné prostory a současně posílit citové vazby obyvatel ke svému městu.

Už několik let se snažíme rozšířit květinovou výzdobu ve městě. My jsme původně zhruba před pěti šesti lety vytvořili nový samostatný ORG, to znamená, že jsme vyčlenili peníze pro květinovou výzdobu. Postupně jsme navýšili částku až na současných jeden a půl milionu korun ročně. A domnívám se, že je ve městě Zlíně vidět, že je květinová výzdoba opravdu rozsáhlá. Pro představu – květinová výzdobapokrývácelkově plochu asi 10 000 metrů čtverečních,“ uvedl náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

O krášlení veřejných prostor nejen v centru, ale i ve všech místních částech se stará Odbor městské zeleně. Pokračuje tak v intencích vizí architektů, kteří Zlín promyšleně budovali.

Základem byla ta typická baťovská architektura, která dala zeleni prostor. Tomáš Baťa velmi lpěl na tom, aby zeleň byla součástí bytových zástaveb. A je pravdou, že dříve se Zlínu, tehdy Gottwaldovu, říkalo „město zeleně“ – a naprosto právem. Pro představu – jenom na městských pozemcích v intravilánu Zlína máme přes 100 tisíc stromů, což je více, než je počet obyvatel města Zlína,“ dodal Bedřich Landsfeld s tím, že tento počet nezahrnuje dřeviny umístěné na soukromých pozemcích, takže celkové množství stromů na území města je ještě daleko větší.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x