Lidé ve Zlínském kraji nejméně kouří, více ale umírají na srdeční choroby a alkohol

Ilustrační foto
ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve Zlínském kraji je v porovnání s ostatními regiony České republiky nejméně kuřáků a lidé se zde více věnují fyzickým aktivitám. Méně pozitivní naopak je, že lidé zde více umírají na srdeční onemocnění a nadměrné pití alkoholu.

Z dat národního výběrového šetření o zdraví European Health Interview Survey vyplývá, že zlínský region má v porovnání s ostatními kraji v České republice nejmenší podíl kuřáků a lidé tady mají nejvíce fyzické aktivity.

V porovnání s ostatními kraji jsou to sice příznivá čísla, současně si ale musíme uvědomit, že jako celek na tom zas až tak dobře nejsme. Česká populace totiž vykazuje v mezinárodním srovnání nadprůměrný podíl denních kuřáků. Je to alarmující skutečnost, která vyžaduje významné intervence ať už v posilování zdravotní gramotnosti nebo v oblasti programů odvykání kouření,“ říká náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

Nejčastější příčinou úmrtí v roce 2020 byly v našem regionu zhoubné nádory, ischemická choroba srdeční, covid-19, cévní nemoci mozku a další nemoci oběhové soustavy.

Předčasná úmrtí u mužů jsou podle dat v kraji nejčastěji způsobena ischemickou chorobou srdeční, nadměrným užíváním alkoholu a úrazy. Ve všech případech jsou úmrtí ve Zlínském kraji častější, než udává republikový průměr. V souvislosti s pitím alkoholu je to 3,9 % mužů oproti celostátnímu průměru 2,5 %.

U ženské populace se uvádí tři nejčastější příčiny předčasného úmrtí, a sice ischemická choroba srdeční, úrazy a zhoubný nádor prsu. Nadměrné pití alkoholu je v pořadí na čtvrtém místě a stejně jako u mužů na něj ženy v kraji umírají častěji, než je český průměr.

V souvislosti s daty o zdravotním stavu obyvatelstva Zlínského kraje vnímá Olga Sehnalová jako cestu ke zlepšení zdraví preventivní programy, díky kterým by se obyvatelé měli dozvědět, jak o své zdraví více pečovat a čemu se naopak vyhnout.

Chceme se prevenci více věnovat, protože to považujeme za smysluplné úsilí. Není to na první pohled nic až tak složitého, pokud si uvědomíme, že si z velké míry můžeme výhled svého zdravotního stavu ovlivnit i my sami. Přidat více pohybu, omezit kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, zamyslet se nad svým jídelníčkem, posilovat imunitu, nezanedbávat preventivní prohlídky. Vlastní zdraví za to stojí,“ dodává Sehnalová.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x