Listí, listí, listí… kdopak od listí město čistí?

Foto: zlin.cz
ZLÍN - Listopad roku 2022 má poněkud vlídnější tvář než jeho starší stejnojmenovci z roků předešlých. Jednu věc si navzdory velmi vlídné a často slunečné i teplé tváři zachovat musel. A ta je zakódována už v jeho názvu. Opravdu je měsícem, kdy padá listí. V lese se to snese, ve městech už to žádá lidskou pomoc. Zatímco na zahrádkách si musí majitelé pomoci sami a ukládat jako biologický odpad do speciálních kontejnerů poskytnutých městem, je samozřejmě spousta ploch, které se musejí odklízet ve velkém.

Listí na chodnících a silnicích je běžným jevem. Není ale ani zdaleka čistým bioodpadem, jak by se mohl někdo mylně domnívat.

„Naším úkolem je zbavovat listí smísené s prachem a dalšími pouličními nečistotami především z komunikací pod stromy, které se právě teď zbavují posledních listů. A tak se denně uklidí a sveze asi pět tun tohoto odpadu na skládku komunálního odpadu na Suchém dole,“ popisuje činění kolegů z centra města i všech jeho čtvrtí ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Trochu jinak je to s listím, které padá na záhony a trávníky v parcích a na dalších okrasných plochách v celém Zlíně. Taky tady samozřejmě existuje manuál, jak si s nánosem už zpravidla hnědých listů poradit.

Pořád jde o biologický odpad. Odbor městské zeleně má letité zkušenosti. Jde navíc o listí, které není tolik smíseno s všudypřítomným prachem a nejrůznějšími částicemi. Ale…

„Ale ani to neznamená, že listí naložíme a kompletně svezeme do kompostárny. Tam se opravdu dostane jen to nejčistší, což může být odhadem deset procent. Zbytek se drtí s travním porostem a vytváří se mulčovací hmota, která pak znovu pomáhá například keřům a trávníkům ve chvíli, kdy znovu začne jejich vegetační období,“ popisuje průběh „věcí listových“ Stanislav Pospíšilík ze zlínského magistrátu.

--> --> --> --> -->