Luhačovice investují do velkých akcí 50 milionů korun

Foto: MěÚ Luhačovice
LUHAČOVICE - Masivní investice přináší letošní rozpočet města Luhačovice, který schválili zastupitelé na svém únorovém zasedání. Město bude v tomto roce hospodařit s částkou asi 170 milionů korun, z toho téměř třetina jde na investice, a to celkem více než 48,5 milionu korun, serveru Zlin.cz to za luhačovickou radnici oznámil Nikola Synek.

„Naše pětitisícové město se snažíme intenzivně rozvíjet. Největší podíl financí bude na obnovu infrastruktury, a to 21 milionů, což je cca 43 % z plánovaných investic. Pokračujeme v postupných rekonstrukcích komunikací a parkovacích ploch, ale nejvýznamnější investicí bude přebudování autobusového nádraží v moderní dopravní terminál s ekologickými prvky,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

„Další významná část investic půjde do školství, a to téměř 10,5 milionu korun, což je bezmála 22 % celkového objemu investic. V souvislosti s restitucí budovy zámku nás čeká náročné stěhování organizací ZUŠ a DDM do nových prostorů. Hlavní investice v oblasti školství půjde do stavebních úprav hlavní budovy ZŠ a její adaptaci pro stěhování 1. a 2. tříd. V základní škole bude zároveň dovybavena školní kuchyně v hodnotě 850 tisíc a přes 1,1 milionu investujeme do moderní formy výuky v podobě plnohodnotného systému digitalizace všech učeben,“ dodal starosta.

Mezi ostatní investice patří revitalizace zeleně nebo podpora veřejné vybavenosti místních částí Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Spolky a neziskové organizace v oblasti kultury, sportu a charity budou podpořeny formou individuálních dotací z rozpočtu, který počítá s částkou asi tři miliony korun.

Zbytek plánovaných výdajů města tvoří zejména náklady na provoz příspěvkových organizací a městského úřadu. Celkové předpokládané příjmy rozpočtu jsou plánovány na cca 137,8 milionu korun. Rozpočet je tedy schodkový. Prostředky, které město nezíská z daní a dalších příjmů, dokryje rezervami z minulých let a z již dříve uzavřeného úvěru.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x