Mateřská škola Otrokovice bude otevřena 25. května

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - V pondělí 25. května 2020 bude Mateřská škola Otrokovice (MŠO) uvedena do provozu. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Mateřská škola bude fungovat ve zpřísněném hygienickém režimu. Po projednání s členy Rady města Otrokovice o tom rozhodla ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková.

Důrazně žádám zákonné zástupce dítěte, aby zvážili, zda je přítomnost jeho dítěte  v MŠO nezbytná. Pokud máte možnost, být s dítětem doma nebo máte možnost zajištění hlídání, prosíme, abyste děti do kolektivu nedávali,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Otrokovice.

Při nástupu do MŠO musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. „Pokud Vaše dítě patří do některé rizikové skupiny, pečlivě zvažte, zda je ve školce účast dítěte vhodná,“ apeluje ředitelka. Zároveň dodává, že v případě nepodepsání či uvedení nepravdivých informací, nelze dítě do školky  přijmout.

Zycháčková současně připomněla několik důležitých opatření, která budou pro obnovený provoz školky platit:

  • Zákaz sdružování více než dvou osob a nutnost dvoumetrových rozestupů před budovou školky.
  • Udržování rozestupů i v prostorách šaten, dítě může doprovázet
    jen jedna osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí.
  • Do školky budou vpouštěny osoby postupně tak, aby se zamezilo setkávání. Je proto nutné počítat se zdržením.
  • Při vstupu budou lidé povinni provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.
  • Před předáním dítěte učitelce bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou dítěte, a to mýdlem, po dobu 30 sekund a osušit pak jednorázovým ručníkem.
  • Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota bezkontaktním teploměrem. S teplotou nad 37 stupňů Celsia nebude dítě do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virózy během dne jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
  • Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách školky, dítě si sundá roušku při vstupu do třídy a rodiče roušku uloží do skříňky do sáčku.

„Děkuji za Vaše pochopení, věřte, že tato opatření jsou činěna v zájmu ochrany zdraví zejména Vašich dětí, ale i zaměstnanců MŠO, protože v případě výskytu onemocnění COVID-19 budou muset lidé, kteří přijdou do styku s nakaženým, do karantény a situace by byla velmi složitá,“ vzkázala závěrem Magda Zycháčková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x