Město apeluje na výměnu starých kotlů

Město apeluje na výměnu nevyhovujících kotlů. Foto: Jiří Balát
ZLÍN - Zlín patří mezi města, která jsou znečišťována zejména lokálními topeništi. Proto vedení města vyzývá občany k výměně kotlů, na kterou mohou získat dotaci.

Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé čas už jen deset měsíců. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Obyvatelé však mohou využít k výměně dotaci, kterou i letos vypsal Zlínský kraj. Předžádostí si mohou rezervovat finanční prostředky na samotnou žádost, která se bude spolu s přílohami podávat v následujícím roce.


„Nově se ale tyto žádosti o dotace budou týkat pouze nízkopříjmových skupin obyvatel. Občané mohou získat až 95 % způsobilých nákladů do výše 130 tisíc korun na kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla, nebo maximálně 100 tisíc korun na kondenzační plynové kotle,“ upřesnila podmínky vedoucí Odboru životního prostředí města Zlín Vladimíra Pavlovová.

Pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšími příjmy, můžete se obrátit na projekt Státního fondu životního prostředí – Zelená úsporám. Nové kotle totiž zásadně ovlivňují stav ovzduší.


„Zlín patří do lokalit, kde je znečištění ovzduší způsobováno zejména lokálními topeništi. Máme problémy s domácnostmi, které ne vždy topí správnými kotli a ne vždy používají správná paliva. Znečištění je potřeba do roku 2025 výrazně zlepšit, dodala Pavlovová.

Ten, kdo nestihne výměnu zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v řádu desítek tisíc korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x