Město Hulín zavádí Seniorskou obálku. Ta slouží záchranářům rychleji reagovat v ohrožení zdraví.

HULÍN - Seniorská obálka neboli I.C.E. karta je označení mezinárodní zkratky a znamená "použít v případě nouze" ( In Case of Emergency ). A právě tuto novinku zavádí mezi občany další město ve Zlínském kraji.

Město Hulín se zapojilo do možnosti doplnění formuláře Seniorské obálky přímo na míru pro hulínské občany. V ní můžete nalézt důležité kontakty, například na příspěvkovou organizaci Decent Hulín, Spolek zdravotně postižených v Hulíně a také na sociální pracovnici městského úřadu Mgr. Barboru Tučkovou.

Karta obsahuje důležité informace o osobě: osobní údaje, kontaktní údaje na osoby blízké, orientační přehled onemocnění a medikace. 

Jedná se o tiskopis, který může napomoci v situacích, kdy se osoba dostane do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Do tiskopisu se vyplní základní údaje o nemocech, o lécích, které jsou užívány, alergiích a doplní kontakt na nejbližší příbuzné. Seniorskou obálku je třeba vyvěsit na viditelné místo (ledničku či na vnitřní stranu hlavních dveří. Je velkým ulehčením pro přivolanou pomoc pro případ, kdy osoba není schopna se záchranáři sama komunikovat, například když po úrazu ve své domácnosti upadne do bezvědomí nebo si při stresové situaci potřebné informace nemůže vybavit.

Seniorskou obálku si občané mohou vyzvednout na Městském úřadě v Hulíně na podatelně či u sociální pracovnice, v informačním centru města Hulína nebo v knihovně. Obyvatelé Záhlinic ji budou mít k dispozici v Muzeu F. Skopalíka.

Zájemci si ji také mohou stáhnout na webových stránkách www.hulin.cz. Tam najdou i pokyny k jejímu vyplnění a užívání.

--> --> --> --> -->