Město nabízí možnost snížení nájemného

Ilustrační foto
ZLÍN – Nájemci městských nebytových prostor mohou opět využít slevu na nájemném. Na svém prvním červnovém zasedání o tom rozhodla Rada města Zlína.

Ze strany města trvá úleva na nájemném za městské nebytové prostory i v měsíci dubnu a květnu. O tom, že podnikatelé a další subjekty postižené covidovými opatřeními zaplatí méně, rozhodla Rada města Zlína. „Nájemcům městských nebytových prostor nabízíme další možnost snížení nájemného, o které mohou požádat zpětně,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec s tím, že podmínkou je, aby nájemce k datu podání žádosti o snížení nájmu měl uhrazeny veškeré závazky vůči městu za dané období.

Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 12. července 2021. Celková výše snížení za uvedené dva měsíce musí převýšit alespoň 2 000 Kč. Nižší slevy poskytnuty nebudou.

O snížení nájemného o 30 % mohou požádat cestovní kanceláře a restaurace, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko. O 50% snížení nájemného mohou žádat nájemci, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, a 100 % nájemného bude odpuštěno spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu Statutárního města Zlína.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x