Na investiční akce letos kloboucká radnice vyčlení více než 31 milionů korun

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Valašskokloboučtí zastupitelé se rozhodli, že letos podstatně rozšíří objem investičních akcí. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Lenka Zvonková.

Město získalo dotace na víceúčelové hřiště ve Smolině, opravu zázemí školní družiny kloboucké základní školy, vegetační úpravy v ulicích Brumovská, Hřbitovní a Cyrilometodějská a rovněž na první etapu revitalizace sídliště v ulici Luční. Zastupitelé schválili rozpočtová opatření, kterými investice zapojili do rozpočtu, a tím je posunuli k realizaci ještě v tomto roce. Jejich celkový objem činí 31,2 milionu korun.

„Pouštíme se do projektů, které jsou pro Valašské Klobouky v mnohém zásadní. Významně zvýšíme kvalitu veřejného prostoru našeho největšího sídliště, opravíme nevyhovující sociální zázemí školní družiny a tělocvičen, zbudujeme v místní části moderní sportoviště a také zlepšíme zeleň ve frekventovaných lokalitách. Je třeba podotknout, že bez dotační podpory by město tyto investice financovat nedokázalo,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města. Podotkla, že většinou se jedná o projekty, za nimiž stojí dlouholetá příprava.

Jako první se k realizaci přiblíží smolinské sportoviště, kde začnou stavební práce už v příštím týdnu a skončit by měly v polovině letních prázdnin. Novostavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, oplocením, osvětlením i mobiliářem vyjde na 2,4 milionu korun a 1,6 milionu pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště bude vybaveno pro malou kopanou, volejbal, nohejbal a další aktivity.

Díky schválení první etapy revitalizace na sídlišti Luční bude nyní vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a práce by mohly začít zhruba v pololetí. V plánu je vznik nového centrálního hřiště s několika výškovými úrovněmi a pobytovou plochou, výstavba stezky pro pěší a cyklisty, oprava a zvýšení kapacity jednoho z parkovišť a také veřejné osvětlení a sadové úpravy celého revitalizovaného prostranství. Náklady dosáhnou 17,5 milionu korun, dotaci 6 milionů poskytne Státní fond podpory investic.

Další projekt se věnuje stavebním úpravám a rekonstrukci zázemí školní družiny a tělocvičny. Obnova se dotkne sociálního zařízení, sprch i šaten. Současně budou pořízeny nové pomůcky a nábytek do učeben školní družiny. Předpokládané výdaje činí 7,2 milionu a 5 milionů pokryje dotace IROP. Realizace se plánuje na letní prázdniny.

Veřejná prostranství v Cyrilometodějské a Brumovské ulici a také v okolí lokality hřbitova oživí a zpříjemní nová zeleň. Plánuje se výsadba více než stovky listnatých stromů, tří stovek solitérních keřů a dalších téměř osmi set nízkých keřů, bezmála čtyř tisíc pokryvných rostlin a na osm a půl tisíce kusů trvalek a cibulovin. Předpokládané výdaje dosahují částky 4,9 milionu korun a z toho 85 % bude hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí. V ceně je územní studie sídelní zeleně, projektová dokumentace, realizace výsadby a následná tříletá péče.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x